Jobbet "Radiograf eller sygeplejerske med røntgenuddannelse søges på Billeddiagnostisk Afsnit i Thisted, Regionshospital Nordjylland" er udløbet

Region Nordjylland

Billeddiagnostik, Thisted

Højtoftevej 2, 7700 Thisted

Dit næste skridt
 
Et årsvikariat på 37 timer pr. uge som basisradiograf eller røntgensygeplejerske ved Billeddiagnostisk Afsnit, Thisted er ledig til besættelse 1. april 2018 eller snarest herefter.
 
 
Vi tilbyder:
Vi tilbyder et selvstændigt job i en afvekslende hverdag med mulighed for udvikling blandt engagerede og erfarne medarbejdere. Billeddiagnostisk Afdeling er i konstant udvikling, derfor er vi en dynamisk afdeling, hvor frihed under ansvar er en af vore kerneværdier.
Vi tilbyder systematisk oplæring og en mentor i introduktionsperioden.
 
Arbejdsopgaver:
 • Udføre røntgenundersøgelse efter henvisning fra sygehusets afdelinger og fra primærsektoren
 • Medvirke til at sikre gode patientforløb med højt informationsniveau og inddragelse af patienten i undersøgelsen
 • Sikre den gode dialog med patienten
 • Indgå i undervisning og oplæring af studerende og nyt personale
 • Medvirke til udvikling af klinisk radiologi
 • Medvirke til at undersøgelser planlægges og afvikles, så der opnås gode patientforløb og flow
 • Inddrage og anvende strålehygiejniske principper efter gældende cirkulærer
 • Assistere ved intervention
 
Vi ser gerne, at du:
 • Er udadvendt og opsøgende
 • Har en robust personlighed og kan håndtere pressede situationer
 • Er omstillingsparat
 • Har lyst og vilje til at engagere dig i et godt tværfagligt samarbejde
 • Ser detaljen og bevarer overblikket
 • Engagerer dig i afdelingens faglige miljø
 • Har øje for kvalitet i det kliniske arbejde
 • Har fokus på ressourcer frem for mangler
 • Har humor
 
Profil:
Regionshospital Nordjylland, Thisted er et af Region Nordjyllands akutsygehuse.
Billeddiagnostisk Afdeling har både konventionelt røntgen udstyr og CT–scanner i Akutmodtagelsen, og er en vigtig del af samarbejdet omkring den akutte patient.
 
Vi er uddannelsessted for radiografstuderende og lægesekretærer.
 
Om afsnittet
Billeddiagnostisk Afdeling består af en stab på cirka 35 ansatte. 22 plejepersonale, 5 læger og 7 sekretærer. Endvidere er der teleradiologi tilknyttet.
Billeddiagnostik Afdeling er en del af Klinik Diagnostik, som omfatter specialerne radiologi, klinisk biokemi og patologi på Regions Hospital Nordjylland.
 
Vi udfører årligt cirka 54.000 undersøgelser.
 
Billeddiagnostisk Afdeling Thisted, er fordelt på to lokaliteter henholdsvis Basisafsnit og Akutafsnit:
 
Basisafsnittet rummer to røntgenrum med knoglerobotter, et thoraxrum/gennemlysningrum, et ultralydsrum,  mammografiscreening, CT-scanner samt MR-scanner.
På Basisafsnittet tilbyder vi ”åben røntgen”. Denne ordning giver stor tilfredshed for både patienter og praktiserende læger.
 
Akutafsnittet rummer en CT-scanner i umiddelbar tilknytning til traumestuen, en knoglerobot samt digitalt mobilt røntgenapparat.
I Akutafsnittet foretages alle akutte undersøgelser (UL undtaget), og er der tæt samarbejde med personalet i Akutmodtagelsen
 
Løn: Løn- og ansættelsesforhold iht. gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd.

Samtaler forventes afholdt : 21. marts 2018 .