Jobbet "Jordemoder søges til fast stilling på Svangre-barselsafdelingen på Herlev Hospital " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Jordemoder søges til fast stilling på Svangre-barselsafdelingen på Herlev Hospital pr 01.04 2018 eller tidligere.  
 
Som personale arbejder vi for, at vores kvinder og familier modtager pleje og behandling på et højt fagligt niveau. De skal have ensrettet information og føle sig godt behandlet. Derfor er det vigtigt, at du har lyst til at biddrage med et stort fagligt engagement og mestrer dialog og patientinddragelse.  
Vi er en afdeling der varetager graviditet, fødsel og barsel for ca. 5400 kvinder. Svangre–barselsafsnittet har plads til 32 barselsfamilier samt 4 svangre. Opgaverne består i observation, pleje, behandling og omsorg af komplicerede gravide og barslende. Som jordemoder ønsker vi at bevare og styrke de jordemoderfaglige kompetencer ved mulighed for rotation til fødegangen. 
Vores afsnit arbejder med patientempowerment, og støtter den tidlige familjedannelse med udgangspunkt i familiens ønsker og ressourcer. Familien skal inddrages aktivt, så de nødvendige kompetencer og redskaber udvikles, og parret føler sig trygge ved udskrivelse. Derudover varetager vi et mindre patienthotel med 5 pladser.  
Vi ser gerne hvis du interesserer dig for, eller har arbejdet med sårbare familier, da vi ønsker at fokusere mere på denne patientgruppe. Det drejer sig bl.a. om kvinder med psykiatriske lidelser eller sociale problemstillinger, som har behov for et forlænget barselsophold. 
 
Vi ønsker en jordemoder, der har:  
  • Lyst til en hverdag, der er udfordrende, og som kan være uforudsigelig og kræve handlekompetence. 
  • Erfaring med arbejdet på en svangre-barsels afdeling.  
  • Engagement og aktivt bidrager til et godt mono- og tværfagligt samarbejde. 
  • En professionel tilgang til faget og at du brænder for høj jordemoderfaglig kvalitet. 
  • Gode samarbejdsevner, er serviceminded og omstillingsparat.  
  • En kreativ og problemløsende tilgang til en travl hverdag, hvor du skal kunne bevare overblikket og have mange bolde i luften.  
Vi kan tilbyde dig: 
  • En afdeling der har fokus på faglighed samt at sikre gode patientforløb. 
  • Engagerede kollegaer der brænder for specialet. 
  • Fokus på et godt udviklings- og læringsmiljø. 
  • Godt kollegialt fællesskab. 
 
Ansættelsesvilkår: 
Stillingen er på 32-37 timer ugentligt i skiftende vagter med fast weekendvagt hver anden uge.
 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet kan konstitueret vicechefjordemoder Malene Svendsen kontaktes på tlf. 38 68 94 63. 
 
Ansøgningsfrist 
Fredag d 16. marts 2018 
 
Samtalerne finder sted 
Onsdag d. 21. marts 2018