Jobbet "Fysioterapeut til Medicinsk Team" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Fysioterapiafsnittet på Nordsjællands Hospital - Hillerød søger en fysioterapeut pr. 1. maj 2018.
Ugentlig arbejdstid er 32 timer.  
 
Fysioterapiafsnittet varetager opgaver indenfor en bred række af kliniske specialer: Lunge- og infektionsmedicin, kardiologi, endokrinologi, onkologi, organkirurgi, gynækologi/obstetrik, pædiatri samt for patienter indlagt på Intensiv afdeling.  
Patienterne er kendetegnet ved, at de er indlagt akut og ofte er ældre patienter, hvis livssituation er præget af stor kompleksitet.  
 
Du vil som udgangspunkt blive fast tilknyttet ét sengeafsnit, men som fysioterapeut i det medicinske team vil du over tid skulle rokere mellem de forskellige medicinske afdelinger samt organkirurgisk afdeling.  
 
Stillingen indebærer også varetagelse af specialiseret ambulant genoptræning af medicinske patienter på hold. 
 
Dine daglige opgaver i sengeafsnittene vil typisk være vurdering af patienternes funktionsevne efterfulgt af individuel tilpasset behandling og træning under indlæggelsen, lungefysioterapi samt vurdering af behov for hjælpemidler til brug under indlæggelsen og efter udskrivelsen. Desuden skal du vurdere patientens behov for genoptræning efter udskrivelsen, samt udarbejde genoptræningsplan ved behov. 
 
Weekend- og helligdagsvagter indgår i stillingen. 
 
Vi forventer, at du har erfaring med og interesse for fysioterapi til den ældre medicinske patient, samt en generel interesse i at arbejde med de specialer, som vi dækker. 
 
Desuden forventer vi, at du har lyst til at: 
  • Beskæftige dig med den ældre medicinske patient samt patienter med kroniske lidelser 
  • Vurdere, træne og behandle indlagte patienter 
  • Varetage specialiseret ambulant genoptræning af medicinske patienter på hold 
  • Rokere mellem de forskellige medicinske afdelinger samt organkirurgisk afdeling 
  • Indgå i det tværfaglige samarbejde med det øvrige personale på sengeafsnit og i ambulatorier 
  • Indgå i det monofaglige samarbejde med de andre fysioterapeuter 
  • Dele din viden og faglige overvejelser med afdelingens personale 
  • Være en del af en engageret personalegruppe 
 
Vi er et afsnit af aktive, engagerede og glade kollegaer, som til stadighed arbejder på at yde god fysioterapi til vores patienter. Vi arbejder løbende på at sikre det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø, præget af åbenhed og fleksibilitet. 
 
Fysioterapiafsnittet består af en afdelingsterapeut, 22 fysioterapeuter samt to administrative medarbejdere.  
 
Du kan få yderligere oplysninger hos afdelingsterapeut Ulla Pihl på tlf. 48 29 20 41 eller på mail Ulla.Pihl@regionh.dk.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 
 
Din ansøgning vedlagt CV skal sendes ved at benytte linket på denne side. 
 
Ansøgningsfrist: Onsdag den 14. marts 2018. 
 
Ansættelsessamtaler finder sted: Onsdag den 21. marts 2018.