Jobbet "Fysioterapeut til Dronning Ingrids Hospital i Nuuk" er udløbet

Grønlands Sundhedsvæsen

Dit næste skridt

Vi søger en fysioterapeut til Terapiafdelingen 40 t/ugentlig fra den 1. maj 2018 eller efter aftale (såfremt du har mulighed for at starte tidligere, så er det også muligt).

 

Dronning Ingrids Hospital (DIH) er landshospital i Grønland, og hospitalet er normeret til 191 senge fordelt på kirurgisk, medicinsk og intensivafdeling samt patienthotel. DIH har specialafdelinger for ortopædkirurgi, intern medicin, pædiatri, gynækologi og parenkymkirurgi.

Fysioterapien består af ti fysioterapeuter, en ledende terapeut, to tolke/medhjælpere samt en kontorassistent. Afdelingen har gode faciliteter med træningssal, varmtvandsbassin og separate behandlingsrum. Der er weekendvagt hver 10. weekend.

 

Dine kvalifikationer:

Der foretrækkes fysioterapeuter med erfaring og kvalifikationer indenfor behandling af muskuloskeletale problemstillinger samt erfaring og kompetence med behandling af indlagte kirurgiske og medicinske patienter. Der er tæt samarbejde med ergoterapeuterne på hospitalet, terapeuterne på regionssygehusene samt terapeuterne i kommunerne. Det fysioterapeutiske arbejdsfelt er meget bredt og udfordrende, og indebærer behandling af såvel indlagte som ambulante patienter. De ambulante patienter henvises fra kirurgisk og medicinsk ambulatorium samt Dronning Ingrids Sundhedscenter, der fungerer som lægepraksis for hele Nuuk.

Herudover ønsker vi en fysioterapeut, som er fleksibel, kan arbejde selvstændigt, ikke er bange for udfordringer, og kan bidrage til fortsat udvikling i afdelingen og til dens tilbud.

 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

ANSØGNING

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201802117).

Ansøgningsfrist: 19. marts 2018

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 12 og 13, 2018

 

KONTAKT

Information om stillingen kan indhentes ved ledende terapeut Jørgen Jalving på tlf. (+299) 34 42 91 eller på e-mail: JAJA@PEQQIK.GL.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnestad på tlf. +299 34 43 82 eller på e-mail: JELB@PEQQIK.GL.
 

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.