Jobbet "Ergoterapeut til projekt om medicinnedtrapning ved Psykiatrisk Center Glostrup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby

Dit næste skridt
Psykiatrisk Center Glostrup har fået bevilget SATS puljemidler til projekt om medicinnedtrapning hos patienter med skizofreni, hvorfor vi søger en ergoterapeut til projektet.  
 
Præsentation - hvem er vi 
På Psykiatrisk Center Glostrup diagnosticerer og behandler vi patienter med alle typer af psykiske lidelser. Vi beskæftiger over 700 engagerede medarbejdere, og består af en række almene og specialiserede døgnafsnit og ambulante enheder på fem forskellige matrikler.  
 
Vi har en stor internationalt anerkendt forskningsenhed, og en stærk faglig profil med udgangspunkt i vores 3 professorers forskningsområder, skizofreni, psykopatologi, psykofarmakologi og affektive tilstande, dertil kommer mange specialfunktioner herunder Retspsykiatri. Vi vægter et tæt samarbejde mellem forskning og klinik. 
 
Kort om projektet 
Projektet løber fra 2018 til 2020 og har til formål, under kontrollerede rammer, at undersøge hvilke patienter der kan tåle og profitere af reduktion eller helt ophør af antipsykotisk medicin. I løbet af projektperioden vil ca. 150 personer med skizofreni gennemføre et seks måneders formaliseret forløb med medicinnedtrapning. De inkluderede personer skal have været stabile i mindst 6 måneder og have et ønske om medicinnedtrapning. Det overordnede formål med projektet er at identificere karakteristika for de patienter, som kan klare sig med mindre medicin.  
Det er velkendt, at psykotiske symptomer forværres ved stress, hvorfor det er tiltænkt at nedtrapningen af medicin kan muliggøres ved at reducere patientens stressniveau og dermed mindske behovet for antipsykotisk medicin. Behandlingsforløbet starter derfor med en kort indlæggelse, hvor personerne gennemgår en række undersøgelser for at identificere personernes udfordringer og for at bestemme symptomniveauet før reduktionen påbegyndes.  
De stressreducerende interventioner inkluderer fx, afklaring af sociale forhold, arbejde med mestringsstrategier, ændring af vaner, etablering af socialpædagogisk støtte og psykoterapeutiske interventioner.  Disse interventioner udføres ambulant og som internatkurser for patienterne. Medarbejdere på projektet vil inkludere bl.a. læger, sygeplejersker, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut og tidligere psykiatribrugere.  
 
Opgaven - hvad forventer vi 
 
Som ergoterapeut på projektet skal du arbejde tæt sammen med de andre medlemmer af det tværfaglige team. I arbejdet må der forventes at der 1 dag om ugen kan forekomme forskudt arbejdstjeneste kl. 12-20. Det meste af arbejdet foregår ambulant med hjemmebesøg hvorfor en del kørsel kan forekomme. Ligesom det også kan forekomme at noget af arbejdet i perioder foregår på sengeafsnit.
 
Arbejdet omfatter: 
 •  at udføre rating og indsamle forskningsdata 
 • at udføre patientbesøg 
 • at udføre ergoterapeutiske vurderinger og færdighedstræning  
 
Ansøgerens profil - hvem er du 
 
Vi forventer at du: 
 • Er ergoterapeut med dansk autorisation 
 • Har kørekort B 
 • Har erfaring med at udføre COPM og AMPS kalibreret 
 • Har gerne erfaring med Adult Sensory Profile  
 • Har erfaring indenfor psykiatrien og gerne indenfor ambulant behandling af patienter med psykoser.  
 • Erfaring med projekter og/eller forskning vil være en fordel. 
 • Arbejder målrettet og professionelt i din opgaveløsning og gennem samarbejde 
 • Er professionel, åben, respektfuld og direkte i din kommunikation med andre 
 
Vilkårene - hvad tilbyder vi 
 
Vi tilbyder et attraktivt job i en veldrevet organisation med fokus på faglighed, tillid, åbenhed og dialog, og med gode muligheder for at gøre en forskel og påvirke fremtidens psykiatri. 
 
Du kan læse mere om os på vores intranet. 
 
Ansøgningsfrist: torsdag den 15. marts 2018 kl. 12.00. 
 
Ansættelse pr. 1. maj 2018 eller efter aftale. Ansættelsen sker i henhold til overenskomst. Stillingen er en 3 årig fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt med 3 måneders prøvetid.   
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 23. marts 2018.   
 
Er du interesseret så send din ansøgning og CV via link. 
 
Du er meget velkommen til at kontakte klinikchef Rita Godske, mobil: 51423393, e-mail: rita.godske@regionh.dk eller overlæge Jimmi Nielsen, telefon: 31326403, e-mail: jimmi.nielsen@regionh.dk for yderligere oplysninger om stillingen. 
 
Et af målene i Region Hovedstadens personalepolitik er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres blandt andet gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken.