Jobbet "Lægesekretær til Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg" er udløbet

Region Midtjylland

Center for Planlagt Kirurgi

Falkevej 1, 8600 Silkeborg

Dit næste skridt
En stilling som lægesekretær ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. april 2018 eller tidligere. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
 
Om stillingen
Center for Planlagt Kirurgi er i stadig udvikling. Vi fungerer som bagstopper for ortopædkirurgien i Region Midtjylland, og derforuden har vi stor succes med vores Friklinikker.
 
Vi søger en ny kollega til et ambulant team, som har ansvaret for Klinik for Hånd- og Fodkirurgi.
 
Om vores nye kollega:
  • Du er robust, stabil og smilende
  • En uddannelse som lægesekretær er ”et must”
  • Du skal have erfaring med arbejdet i et ortopædkirurgisk ambulatorium
  • Det er et krav, at du har solid erfaring med at indkalde nyhenviste patienter i EPJ samt har stor erfaring med booking i RIS
  • Du skal have et indgående kendskab til patienters rettigheder, så du er i stand til at give vore patienter en god og korrekt vejledning
  • Du skal være villig til at indgå i vagtrullet i akutklinkken inkl. weekendvagter
 
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.
 
Om Regionshospitalet Silkeborg
Regionshospitalet Silkeborg er i 2017 kåret som ”Danmarks bedste mindre hospital 2016” – for 5. år i træk.
 
På Regionshospitalet Silkeborg har vi udviklet Center of Excellence, hvor hospitalsydelserne direkte målrettes patientens, kommunernes og de praktiserende lægers behov.

Alt sammen med det for øje at skabe det excellente patientforløb, hvor vi bliver i stand til at forudse, hvornår patienten skal have støtte og derved undgå en akut hospitalsindlæggelse. Etablering af et innovativt og udviklende samarbejde på tværs af sektorer er derfor centralt i arbejdet mod excellente patientforløb.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Lene Ravn på tlf. 7841 6410.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest tirsdag 13. marts 2018.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 11, 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale