Jobbet "Ledende lægesekretær til Afdeling for Medicinske Sygdomme, Aabenraa" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabernaa

Dit næste skridt
Til Afdeling for Medicinske Sygdomme, Aabenraa søger vi en ledende lægesekretær, som har stærke kompetencer inden for personaleledelse til en dygtig og kompetent lægesekretærgruppe fordelt på flere medicinske specialer.  
 
Afdeling for Medicinske Sygdomme, Aabenraa varetager flg. specialer: ældremedicin (geriatri), blodsygdomme (hæmatologi), karkirurgi, samt den brede intern medicin, fra 1.april 2018 implementeres medicinske mavetarm (gastromedicinsk) speciale.  
Afdeling for Medicinske sygdomme har 2 sengeafsnit med henholdsvis 22 sengepladser i Ældremedicin afsnit og 25 sengepladser i Medicinsk Mavetarm afsnit. Begge afsnit modtager akutte indlagte patienter via FAM (Fælles Akut Modtagelse), når der er behov indlæggelse i mere end 48-72 timer. Der er meget få elektive indlæggelser i Ældremedicin.  
Afsnit for Blodsygdomme er et ambulatorie- og dagafsnit, hvor der behandles en meget stor del af hæmatologiske patienter fra Sygehus Sønderjyllands optageområde, der er p.t. 2 hæmatologiske overlæger der har et tæt samarbejde med OUH. Karkirurgisk er et ambulatorie, som fungerer som satellit fra Kolding.  
I Afdeling for Medicinske Sygdomme, Aabenraa er et medicinsk ambulatorie, der dagligt har ambulante og subakutte ambulatorier, og geriatrisk ambulatorium, pr. 1.4.2018 vil det gastromedicinske ambulatorie ligeledes være tilstede. Dagmedicinsk funktion, fungerer sammen med medicinsk ambulatorie, her modtages medicinske, herunder også komplekse patienter, med henblik på bred diagnostik og behandling. Desuden er der specialespecifikke ambulatorier fra Sønderborg, p.t. endokrinologisk og lungemedicinsk ambulatorie.  
Afdeling for Medicinske Sygdomme er meget engageret, hvor tværfaglighed omkring patient og forløb er i højsædet.  
 
Stillingen som ledende lægesekretær er en nyoprettet stilling. Sekretariatet i Afdeling for Medicinske Sygdomme har sekretærer med kompetencer indenfor de enkelte specialer, men som også varetager basisfunktioner som f.eks. stuegangsskrivning. Alle akutte journaler skrives i akut sekretariatet, hørende under FAM.  
Der er p.t. 18 sekretærer i sekretariatet, hvilket betyder at den ledende lægesekretær også skal indgå i det daglige sekretærarbejde. P.t. er 2 sekretærer placeret i ældremedicinsk ambulatorie i Sønderborg. Der indgår lægesekretæruddannelsen i Afdeling for Medicinske Sygdomme  
Du vil indgå i et ledelsesteam med afdelingssygeplejersker og specialeansvarlige overlæger samt afdelingsledelsen.  
 
Vi tilbyder:  
 • En stilling du selv kan være med til at præge  
 • Et selvstændigt og ansvarsfuldt lederjob  
 • En arbejdsplads i udvikling  
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling  
 • Ledelsesmæssig støtte og sparring af erfaren lederteam
 • Engagerede og kompetente medarbejdere og kollegaer 
 
Vi forventer, at du:  
 • Er uddannet lægesekretær  
 • Har erfaring fra lignende job  
 • Er struktureret og arbejder selvstændigt  
 • Er empatisk, engageret og omstillingsparat  
 • Kan igangsætte og understøtte forandringsprocesser  
 • Har lyst til at bidrage med dine erfaringer og samarbejde med vores velfungerende tværfaglige ledelsesteam  
 • Har en videreuddannelses på diplomniveau indenfor ledelse eller ønsker at påbegynde en sådan  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Sker i henhold til overenskomst og aftale.  
 
Yderligere oplysninger/ kontakt  
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Lilian Jensen på telefon 29635350 (fra den 9.marts) eller Afdelingssygeplejerske Anita Lindenborg på telefon 29100801.  
 
Ansøgningsfrist og samtale  
Ansøgningsfristen er fredag den 16. marts 2018.  
 
Ansættelsessamtaler er planlagt til tirsdag den 20. marts 2018.