Jobbet "Psykolog ved Center for PKU og Center for Fragilt X" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Psykolog ved Center for PKU, BørneUngeKlinikken og Center for Fragilt X, Klinisk Genetisk Klinik, Kennedy Centret, Rigshospitalet er ledig til besættelse pr. 1. maj 2018 eller snarest herefter.  
 
Center for PKU og Center for Fragilt X søger en psykolog, gerne med specialistuddannelse i neuropsykologi til besættelse pr. 1. maj 2018 eller snarest herefter. Stillingen er på 37 timer ugentligt og er ligeligt fordelt mellem de to centre.  
 
PKU (Phenylketonuri, tidligere kaldt Føllings sygdom) er en medfødt stofskiftesygdom, som kan behandles. Ubehandlet fører til irreversibel hjerneskade med bl.a. mental retardering, oftest i svær grad. Disse skader kan hindres ved behandling. Diætbehandling og kontrol i ambulatoriet opstartes så snart, PKU er diagnosticeret efter fødslen.  
 
Center for PKU’s hovedopgaver er landsdækkende diætbehandling af børn, voksne og gravide med PKU samt samarbejde og vidensdeling med familier, patientforeninger, Statens Serum Institut, Center for medfødte stofskiftesygdomme, samt fagpersoner i social- og sundhedssektoren. PKU patientgruppen udgøres af godt 400 børn og voksne, hvoraf dog ikke alle er behandlingskrævende. Der diagnosticeres 6-7 nye patienter per år.  
I centret er tilknyttet læger, en psykolog, 4 ernæringsrådgivere, en sygeplejerske, en socialformidler og en sekretær.  
 
Fragilt X syndrom er den hyppigste årsag til arveligt betinget mental retardering. Fragilt X syndrom er desuden karakteriseret ved adfærdsvanskeligheder i autisme – og ADHD spektret samt angst – og tvangslidelser.  
På Center for Fragilt X arbejder vi for, at personer med Fragilt X syndrom bliver diagnosticeret så tidligt som muligt, får de bedste muligheder for en optimal udvikling samt for at forbedre dagligdagen for personer med Fragilt X syndrom og deres familier.  
Vi formidler viden om syndromet gennem undervisning og kurser for alle relevante fagprofessionelle.  
Centrets medarbejdere bistår også kommuner, vuggestuer, børnehaver, skoler og bosteder med råd og vejledning vedrørende særlige problemstillinger hos personer med Fragilt X syndrom.  
Familier med et barn med Fragilt X syndrom kan henvises til genetisk rådgivning, psykologiske undersøgelser og samtaler.  
Til Center for Fragilt X er knyttet en afdelingslæge med speciale i klinisk genetik og en socialformidler. Samarbejdspartnere er derudover psykologen på Center for Rett syndrom Kennedy Centret samt psykologerne i BørneUngeKlinikken og lægerne på Center for PKU og Center for Sjældne Sygdomme, Rigshospitalet.  
 
Der er gode muligheder for at udvikle arbejdsområderne og for at deltage i forskningsopgaver.  
 
Arbejdsopgaver  
 • Samtaler med forældre til børn, unge og voksne med Fragilt X syndrom og forældre, børn, unge og voksne med PKU
 • Observation og intelligenstest af personer med Fragilt X syndrom ved relevante milepæle, f.eks. den nydiagnosticerede patient, overgange til institutioner og 18 år med henblik på pension
 • Test af kognition og eksekutive funktioner af børn, unge og voksne med PKU
 • Støtte og vejledning i forbindelse med de psykiske aspekter ved kronisk sygdom og overholdelse af diæt
 • Deltage i det tværfaglige patientarbejde med centrenes øvrige medarbejdere
 • Formidling og kontakt til kommuner og institutioner ved specifikke problemstillinger
 • Udarbejdelse af pjecer og ajourføre materiale, der allerede er udgivet
 • Samarbejde med Landsforeningen for Fragilt X syndrom i Danmark og PKU foreningen samt patientforeninger i andre lande
 • Medvirke til at udbygge og vedligeholde viden om PKU og Fragilt X syndrom
 • Være aktiv i forskning i arvelige sygdomme, herunder PKU og Fragilt X syndrom
 • Undervisning  
Ønskede kvalifikationer  
 • Cand. psych. med autorisation og gerne med specialistuddannelse i neuropsykologi
 • Lyst til at arbejde med livslange medfødte kroniske tilstande og udviklingshæmmede, deres familier og relaterede fagprofessionelle
 • Erfaring med psykologisk test
 • Interesse for undervisning, forskning og faglig udvikling  
Vi tilbyder  
 • En arbejdsplads, hvor vi arbejder tværfagligt
 • Et alsidigt og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor vi sætter faglighed og kompetenceudvikling højt
 • En arbejdsplads, hvor du får mulighed for både klinisk og forskningsmæssig funktion
 • En arbejdsplads, hvor du kan være med til at sætte dit faglige præg
 • En personalegruppe, der er fagligt dygtige og engagerede  
BørneUngeKlinikken er en klinik under Juliane Marie Centret på Rigshospitalet, som varetager højt specialiseret behandling inden for næsten alle pædiatriske fagområder. PKU hører under Center for sjældne sygdomme, hvor PKU og Center for Rett syndrom på nuværende tidspunkt ligger på Kennedy Centret og den resterende del ligger på RH Blegdamsvej.  
 
BørneUngeKlinikken modtager patienter fra hele landet, men hovedsageligt fra Region Hovedstaden og Region Sjælland, og inden for almen pædiatri fra optageområdet Indre by (eksklusiv Christianshavn), Indre Nørrebro, Indre Østerbro, Ryvang og Frederiksberg.  
 
Klinisk Genetisk Klinik er en højt specialiseret enhed i Region Hovedstaden, som tilbyder genetisk udredning og rådgivning for arvelige sygdomme herunder prænatal diagnostik, samt diagnostik af medfødte stofskiftesygdomme og andre sjældne sygdomme. Klinisk Genetisk Klinik er pt. fysisk opdelt i to afsnit på to forskellige matrikler: RH Blegdamsvej afsnit 4062 og Kennedy Centret.  
 
Bemærk venligst, at Center for PKU og Center for Fragilt X pt. er beliggende på Kennedy Centret, Gamle Landevej 7, 2600 Glostrup. Center for PKU forventes at flytte til Blegdamsvej 9, 2100 København Ø indenfor de næste år. Herefter er stillingen fordelt på to matrikler.  
 
Spørgsmål om stillingen og rekvirering af stillingsbeskrivelse kan rettes til overlæge Anne-Marie Bisgaard på e-mail:  
anne-marie.bisgaard.pedersen@regionh.dk  
 
Læs mere om Center for PKU og Center for Fragilt X på vores hjemmesider: www.rigshospitalet.dk/PKU og www.rigshospitalet.dk/fragiltx
 
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst.  
 
Juliane Marie Centret ønsker at fremme ligestilling og opfordrer alle interesserede uanset køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, eller national, social eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.  
 
Ansøgningsfrist er den 21. marts 2018.  
Vi stiler mod ansættelsessamtaler i uge 14.  
 
Søg stillingen via linket.  
 
Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøger.  
 
Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.  
 
Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.