Jobbet "Sundheds-/socialfagligt personale med erfaring til nyt tilbud i Psykiatrien Syd, S4, Oringe i Vordingborg" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg

Dit næste skridt

Erfarne sygeplejersker, socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeut, fysioterapeut og socialrådgiver til nyt tilbud i Psykiatrien Syd, S4, Oringe i Vordingborg

Vær med til at opbygge helt nyt spændende tilbud for rehabilitering i psykiatrien. Målgruppen er svært psykisk syge borgere, ofte med et kaotisk misbrug, udadreageende adfærd og udfordringer med at indgå i ordinære tilbud indenfor behandlings- og socialpsykiatrien.

Tilbuddet er et frivilligt tilbud og borgerne visiteres af kommuner fra hele Region Sjælland. Indlæggelsen vil variere fra seks til ca. 18 måneder, hvilket giver en mulighed for lange veltilrettelagte patientforløb med rehabilitering i fokus. Samtidig vil der for nogle af borgerne være behov for afklaring af deres aktivitetsparathed, hvilket vil være en mulighed under indlæggelsen og et fokusområde for medarbejderne at støtte patienterne i.

Stillingerne er en unik chance for at medvirke til at opstarte et helt nyt og anderledes tilbud, hvor vi forener behandlings- og socialpsykiatrien med alt det bedste fra begge verdener.

Indsatsen i tilbuddet skal være høj grad af rehabilitering med udgangspunkt i hverdagslivet, hvilket bliver en vigtig del af opgaven for alle faggrupper at understøtte. Der vil indgå kognitiv misbrugsterapi og kognitiv adfærdsterapi. Fysisk træning som en del af tilbuddet, patienterne forpligtes til at deltage i, mindfullnes,  mentalisering og arbejde med stemmehøring. Der vil være stor fokus på deeskalering, safe ward og low arousal i hele vores tilgang til borgerne.

Værdigrundlag, mission og vision for tilbuddet kan rekvireres.

Du bliver en del af et højt fagligt miljø med stor fokus på tværfaglighed, så vi fokuserer på hinandens styrker og kompetenter og lærer af hinandens faglighed og tilgang.

Alle faggrupper bliver en del af den rehabiliterende indsats i hverdagen, sammenholdt med særlige opgaver og funktioner tilknyttet til de enkelte stillingskategorier. Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres.

De første syv pladser opstartes 01.06.18. og de resterende 16 pladser forventes ibrugtaget pr. 01.12.18. De 16 pladser har mulighed for særlig skærmning ved behov.

Som medarbejder på S4 - de særlige pladser – tilknyttes man begge afsnit og vil i sin rulleplan have arbejde fordelt på begge afsnit.

Der arbejdes med et tværfagligt sammensat kontaktpersonsteam omkring hver af borgerne og hvert team vil med faste intervaller have teammøder indlagt i rulleplanen.

Supervision bliver en fast del af tilbuddet for medarbejderne.

Der vil være rig mulighed for uddannelse/læring i opstarten, da der den første måned udelukkende er planlagt introduktion.

Vi vil ligeledes prioritere løbende efteriddannelse af medarbejderne, da opgaven er kompleks og kræver megen viden.

Målet er at medarbejderne oplæres i at varetage de faglige tilgange, så metoderne bliver en naturlig del af hverdagen.

Der vil indgå effektmåling via metoden FIT, som en del af den løbende dokumentation og evaluering af tilgangen, og indsatsen løbende tilpasses effekten.

Hvad kan vi tilbyde dig

 • Et job med rig mulighed for fokus på det lange patientforløb
 • Engageret og understøttende ledelse
 • Mulighed for og forventning om, at du medvirker til at sætte dit præg på tilbuddet
 • En hverdag præget af faglighed, udfordringer, humor og fokus på alt det, der virker
 • Et fagligt udfordrende job
 • Grundig introduktion i fællesskab med dine nye kolleger samt individuelt

Hvad forventer vi af dig

 • Stort engagement, drive, pionerånd og ønske om at vi går nye veje sammen
 • Psykiatrisk erfaring gerne fra både social- og behandlingspsykiatrien
 • Erfaring med arbejde med misbrug og helst med dobbeltdiagnose borgere
 • Erfaring med at arbejde rehabiliterende
 • Villighed til at arbejde med refleksion i hverdagen som en praksis til at spille hinanden bedre.
 • Gode kommunikative evner både mundtligt og skriftligt
 • Gerne uddannelse indenfor eller erfaring med at arbejde med kognitiv terapi, stemmehøring, mindfullness, mentalisering, low arousal, deeskalering
 • Humor

Løn- og ansættelsesvilkår

Der er mulighed for både deltids- og fuldtidsansættelse. Planlægning af arbejdstidsplanerne vil blive forsøgt tilpasset, så arbejdsliv og privatliv hænger sammen, men da det er et døgnafsnit, vil der være behov for bemanding døgnet rundt alle ugens syv dage.

Faste nattevagter, så mødetid om natten for øvrige ansatte, kun er ved ferie og sygdom.

Der er medindflydelse på vagtplanerne.

Er du interesseret i jobbet?

Har du lyst til at høre mere om indhold i stillingerne eller evt. besøge stedet, er du velkommen til at kontakte leder af de særlige pladser, S4-41 og S4-44, Inge Fjordside, ifjo@regionsjaelland.dk, 51 71 60 19.

Ovenstående mail kan ikke benyttes til jobsøgning.

Ansøgning, cv, relevante dokumenter sendes online via linket på siden.

Ansøgningsfristen er den 14.03.18, men vi holder ansættelsessamtaler løbende.

De fleste ansættelsessamtaler vil dog blive afholdt uge 11 og 12.

Psykiatrien Syd er en af flere afdelinger i Psykiatrien Region Sjælland. Vi tager os af voksne med psykiatriske problemstillinger, som kræver en tværfaglig indsats. Vi har ambulatorier i Næstved, Vordingborg, Nykøbing F. og Maribo – og patienter med behov for indlæggelse, indlægges på Psykiatrihospitalet i Vordingborg.