Jobbet "2-årig projektstilling for ergoterapeut til Psykiatrisk Center Nordsjælland" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Vi søger en ambitiøs ergoterapeut til en 2-årig projektstilling, der har lyst til være med til at etablere nye åbne afsnit i Frederikssund. Her skal etableres i alt 3 nye afsnit med 47 særlige rehabiliteringssenge. Du får en enestående mulighed for at være med fra starten og sætte dit præg på et nyt behandlingstilbud.  
 
Udgangspunktet for det nye behandlingstilbud bliver rehabilitering, aktivitetsfokuseret behandling til styrkelse af funktioner og stabilisering af evt. misbrug hos sårbare patienter. Patienter­ne henvises af kommunen, og indlægges alle efter eget ønske. Behandlingen strækker sig over en længere periode på mellem 3 og 6 måneder.  
 
Hvad indeholder jobbet?  
Du bliver fast tilknyttet ét af afsnittene, men vil have arbejdsopgaver der går på tværs af afsnittene. Du får følgende opgaver: 
 
 • Du bliver medansvarlig for udvikling af aktivitetsbehandlingen på de særlige pladser, samt operationalisering og implementeringen af den fastlagte aktivitesbehandling  
 • Du skal sikre de særlige pladsers faglige niveau styrkes og udvikles 
 • Du bliver medansvarlig for introduktion af nyt personale 
 • Du får medansvar for kompetenceudvikling, introduktion, undervisning og vejledning samt sidemandsoplæring af klinisk personale 
 
Du vil som ergoterapeut spille en meget central rolle i den aktivitetsfokusrede behandling. Til dagligt skal du arbejde i faste makkerpar for at sikre en stabil tværfaglighed. Vi vil have fokus på at anerkende hinandens styrker, og vi ønsker at skabe en kultur, hvor vi tør lære af hinanden. Derfor lægger vi stor vægt på det tværfaglige samarbejde i afsnittene.  
 
Du skal have lyst til at tænke nyt indenfor rammen af recovery-forståelsen, kognitiv adfærdsterapi og safewards. Safewards er kendetegnet ved en høj grad af åben kommunikation, afstemte forventninger og gensidige forpligtigende relationer, der giver et trygt arbejdsmiljø.   
 
Du får et tæt samarbejde med kommunen, og et vigtigt element i jobbet er den løbende dialog med sagsbehandlere og andre relevante parter.   
 
 • Hvad kan vi tilbyde dig?  
 • En grundig introduktion til jobbet. Introduktionen vil være både individuel og sammen med andre  
 • En unik mulighed for at udvikle et afsnit, hvor fokus er at skabe forandring gennem aktivitet  
 • Aktivitetsfokuseret udredning og behandling  
 • Et job, hvor du kan fokusere på den længerevarende relation til patienterne  
 • Tværfagligt samarbejde med mulighed for tæt sparring  
 • Attraktive muligheder for kompetenceudvikling.  
 
Hvem er du?  
 • Du har lyst til og brænder for at sætte din faglighed i spil i forhold til en målgruppe med komplekse problemstillinger  
 • Du har med fordel bred psykiatrisk erfaring, gerne fra intensiv/lukket afsnit - eller lignende erfaring fra et bosted   
 • Du har kendskab til og/eller erfaring med sansemodulation, vurdering af funktionsevne og træning af hverdagsaktiviteter  
 • Du har gode samarbejdsevner, som skal bringes i spil i forhold til både patienter som samarbejdspartnere  
 • Du har gennemslagskraft, overblik og en evne til at gennemføre projekter selvstændigt  
 • Du har gode kommunikative evner   
 • Du må også gerne have erfaring med LEAN som arbejdsmetode.  
Vi vil prioritere løbende uddannelse af vores medarbejdere højt, så vi vedligeholder en veluddannet gruppe af medarbejdere. Det er også vigtigt for os at få praksisforskning integreret i afsnittene. De komplekse forløb kræver kompleks sammensat viden, og dine kompetencer som fagligt dygtig ergoterapeut vil dagligt blive sat i spil, udfordret og videreudviklet i tæt samarbejde dels med andre ergoterapeuter, dels med sygeplejersker, fysioterapeuter, social og sundhedsassister, pædagoger m.fl.  
 
Stillingen er på 37 timer om ugen i blandede vagter - dag og aften.   
 
Vi forventer, at stillingen besættes pr. 1. april 2018.  
 
Normering og organisering  
De 47 pladser er fordelt på 3 åbne afsnit, der har høj normering. På hvert afsnit er der til 15 patienter 6 medarbejdere i dagvagt samt 4 i henholdsvis aften- og nattevagt. Normeringen er på ca. 30-35 medarbejdere pr. afsnit. Afsnittene er organiseret med en tværgående ledelse bestående af en afsnitsledende psykolog og en overlæge. De enkelte afsnit ledes af en afdelingssygeplejerske.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Følger gældende overenskomst. Der vil være mulighed for at forhandle individuelle tillæg efter kvalifikationer.   
 
Er du interesseret?  
Så send din ansøgning og CV via linket på siden senest den 12. marts 2018 kl. 12. Vi holder ansættelsessamtaler 13. marts 2018 kl. 13.  
 
Har du spørgsmål eller blot vil vende nogle ting med os inden du sender din ansøgning er du velkommen til at afsnitsledende psykolog Mette Fauerholdt Hyldtoft på mail:mette.fauerholdt.hyldtoft@regionh.dk, telefon: 24 82 22 81 
 
Vi glæder os til at høre fra dig.  
 
Du kan læse mere om det nye behandlingstilbud i Frederikssund her.