Jobbet "Psykolog til psykiatrisk ambulatorium for unge." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 30, 2400 København NV

Dit næste skridt
Jobbet  
  
Ambulatoriet B195 modtager unge i alderen 14-17 år til udredning og behandling for flere psykiatriske problemstillinger. Ambulatoriet rummer 4 teams. Et specialteam der varetager udredning af unge med kønsidentitetsforstyrrelser, samt tre teams, der dels har samme basisopgaver i form af udredning og behandling af de fleste diagnosegrupper og dels har særlige funktioner i forhold til unge med selvmordsadfærd og selvskade inklusive DAT behandling i Klinik for Selvmordsforebyggelse samt fokus på bipolar affektiv sindslidelse og psykosesygdomme. Ambulatoriet er i fortsat dynamisk udvikling. Der varetages såvel individuel som familie- og gruppebehandling i en evidensbaseret behandlingsramme.  
 
Psykologen vil indgå med reference til afsnittets overlæge som sagsansvarlig i et tværfagligt team. Stillingen er på 37 timer.  
 
Arbejdsopgaver  
 • individuel undersøgelse, herunder psykopatologisk screening samt psykologisk testning og behandling  
 • behandling, såvel støttende samtaler som psykoterapeutiske forløb, evidensbaseret grundlag  
 • undervisnings- og udviklingsopgaver på centerniveau såvel som afsnitsniveau  
 • psykoedukative opgaver, individuelt eller i gruppe med de unge eller forældrene  
 • deltagelse i behandlermøder, konference og møder med team og familie  
 • samarbejde med tværfagligt personale internt og eksternt  
 • supervision af yngre kolleger  
 • fungere som forløbsansvarlig kontaktperson   
Vi tilbyder  
 • spændende, meningsfulde og varierende opgaver i et velfungerende ambulatorium, hvor samarbejdet med forældre prioriteres højt  
 • grundig introduktion og godt netværk i gruppen af psykologer  
 • engagerede kolleger, der prioriterer høj faglighed  
 • et ambulatorium hvor refleksion og kollegial støtte er centrale værdier  
 • et godt arbejdsmiljø med gode kolleger   
Vi forventer, at du har   
 • autorisation  
 • erfaring med børne- og ungdomspsykiatri  
 • erfaring med udredning og behandling af unge  
 • gerne erfaring fra primærsektor  
 • gerne erfaring med supervision  
 • godt overblik, flair for struktur og selvstændighed  
 • fagligt engagement, gode samarbejdsevner samt refleksion ift. egen praksis   
Ansættelsesvilkår  
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.  
 
Stillingen er på 37 timer/uge og  ønskes besat pr. 1. maj 2018  
 
I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.  
 
Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.   
 
Ansøgningsprocedure  
 
Ansøgning med CV, eksamens-, og/eller autorisationsbevis samt eventuelle bilag m.m., sendes elektronisk. Følg linket i dette opslag.  
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte overlæge Lene Wadland tlf. 3864 1171 eller lene.wadland@regionh.dk eller chefpsykolog Marianne Skydsbjerg marianne.skydsbjerg@regionh.dk  
 
Ansøgningsfrist onsdag den 4. april 2018, kl. 8.00. 
Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 13. april 2018 om eftermiddagen.  
 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden har 650 ansatte og består af 2 afdelinger: Afdeling ambulant og afdeling døgn. Centret varetager hovedfunktion og alle specialiserede funktioner i børne- og ungdomspsykiatri. Der lægges vægt på forskning og udvikling.    
 
Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC’s hjemmeside: www.buc-regionh.dk   
 
Arbejdsgiver:
Region Hovedstadens Psykiatri
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 
Bispebjerg Bakke 30  
2400 København NV