Jobbet "Psykolog - vikariat Lokalpsykiatrien i Fredericia" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Vendersgade 49,, 7000 Fredericia

Dit næste skridt
Har du lyst til, i tæt samarbejde med en overlæge, at tage ansvar for udredning og behandling af patienter med et bredt udsnit af psykiatriske lidelser? 

 

Lokalpsykiatri Fredericia søger en psykolog fra 1. maj – 31. december 2018 på 32 timer. Du vil blive tilknyttet almenteamet, der er tværfagligt sammensat med læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgiver, ergoterapeut, diætist samt sekretærer.  

 

Indsatsen er rettet mod et bredt udsnit af psykiatriske lidelser, herunder psykoselidelse og anden langvarig psykisk sygdom inden for psykiatriens hovedområder, som affektive lidelser, PTSD, og ADHD på hovedfunktionsniveau. Lidelser hvor det sociale aspekt, netværket og behovet for tværfaglig indsats spiller en stor rolle for behandlingen.   

 

Vi søger en psykolog, der er autoriseret cand. psych, eller snart bliver det. Du skal have kvalifikationer indenfor psykopatologi og diagnostik, og erfaring inden for følgende områder: 

 

 • Psykiatri og tværfagligt, tværsektorielt samarbejde 
 • Psykopatologi og diagnostik 
 • Psykoterapi  
 • Psykologiske undersøgelser og tests 
 • Supervision og undervisning 
 • Elektronisk patientjournal (Cosmic) og IT på brugerniveau  

Du er robust, fleksibel og nysgerrig, og du evner at arbejde selvstændigt med komplekse forløb. 

 

Dine opgaver 

 

 • Diagnosticering og udredning 
 • Foretage psykologiske undersøgelser og tests 
 • Faglig sparring med dine kolleger 
 • Være med til at udvikle og igangsætte tilbud om psykoedukation 
 • Deltage i udviklingen af behandlings- og interventionsstrategier  
 • Deltage i afdelingens øvrige udviklingsopgaver, herunder kvalitetssikring 
 • Supervisions-, formidlings- og undervisningsopgaver og eventuelle forskningsprojekter 
 • Efter behov deltage i den interne kriseintervention / debriefing i forhold til medarbejdere 

 

Vi har mange specialpsykologer og kliniske psykologer ansat i psykiatrisk afdeling Vejle, herunder lokalpsykiatrierne Kolding, Fredericia og Vejle. Alle psykologer indgår i et fælles forum for faglig inspiration og udvikling, hvor der er mulighed for såvel fælles som individuel supervision.  

 

For yderligere beskrivelse af afdelingen henvises til www.psykiatrienisyddanmark.dk  

 

Ansættelsesvilkår 

Stillingen er på 32 timer pr. uge til besættelse pr. 1. maj 2018 eller hurtigst muligt derefter. 

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Desuden findes supplerende forhåndsaftale for specialpsykologstillinger i Psykiatrien i Region Syddanmark. 

 

Ansøgningsfrist  

18. marts 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22. marts 

 

Yderligere oplysninger 

Funktionsleder Heidi Jensen, mobil: 4136 2480 

Psykolog Jesper Thorndahl tlf.: 9944 8081