Jobbet "Klinisk specialist i fysioterapi til Regionshospitalet Hammel Neurocenter" er udløbet

Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Dit næste skridt
Et 3-årigt vikariat som klinisk specialist i fysioterapi ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2018 eller snarest derefter. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
 
Om stillingen
Vi søger en erfaren fysioterapeut med en master eller kandidatgrad, der kan stå i spidsen for kvalitetssikring og udviklingsprojekter på matriklerne i Hammel og i Skive. Du vil få ansvarsområder inden for f.eks. kvalitet, monofaglige og tværfaglige udviklingsprojekter, evidensbaserede kliniske retningslinier, database, e-dok, organisations- og kompetenceudvikling. Der er tale om en ansvarsfuld stilling, som kan indfri RHN’s ambitioner om at være i front, når det gælder udviklingen af neurorehabiliterende fysioterapi i Danmark. 
 
Dine ansvarsområder bliver at:
  • være projektleder på udviklingsprojekter
  • medvirke til at skabe et kreativt og udviklende fagligt miljø
  • være inspirator og tovholder i ledelses- og medarbejderfaglige udviklingsgrupper
  • sikre løbende udvikling af kvaliteten – monofagligt som tværfagligt
  • være ressourceperson for specialeansvarlige og afsnitsledere
  • yde sundhedsfaglig rådgivning, udredning og sagsbehandling for centerledelsen
  • deltage og repræsentere RHN og HE Midt i relevante regionale, nationale og internationale arbejdsgrupper og netværk
 
Godt inde i evidensbaseret fysioterapi og erfaren formidler
For at løfte denne udfordrende opgave forventer vi, at du har en sundhedsfaglig uddannelse med akademisk overbygning i form af master- eller kandidatgrad. Du har erfaringer med at planlægge, gennemføre og evaluere udviklingsprojekter inden for såvel den naturvidenskabelige, som den humanistiske metode; det vil sige, du også har kendskab til, hvilke behandlinger, der virker, og hvilke områder, der er potentiale i at udvikle på. Det forventes, du har en bred klinisk erfaring samt viden og erfaring med neurorehabilitering. Du skal gerne have erfaring i at arbejde med tværsektorielle overgange, da god neurorehabilitering i stigende grad ses som ét samlet forløb, der er samstemt og tidsoptimeret i forløb på tværs af organisationer, sektorer og fagligheder. Endelig er det væsentligt, at du er en erfaren vejleder og underviser, der kan formidle din viden både mundtligt og skriftligt.  
 
Organisering
Du indgår i samarbejdet med de øvrige kollegaer i Udviklingsenheden bl.a. kliniske sygeplejerskespecialister og klinisk specialist i ergoterapi i et lokalefællesskab på ledelsesgangen. Desuden samarbejder du med de specialeansvarlige, ledere i afsnittene, forskere og Ph.d. studerende, og du er i løbende dialog med praksis.

Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.
 
Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er en universitetsklinik, der behandler patienter med svær erhvervet hjerneskade (traumer, SAH, apopleksi, anoxisk skade, infektioner, tumorer).
 
Regionshospitalet Hammel Neurocenter dækker Vestdanmark med et patientgrundlag på ca. 3 mio. indbyggere.
 
Der er 111 senge fordelt i 4 subspecialiserede klinikker: Klinik for tidlig neurorehabilitering, kognitiv klinik, sensomotorisk klinik og børne-ungeklinikken. Alle klinikker har tilknyttet ambulatorier. Herudover har neurocenteret tilknyttet 4 senge på intensiv afdelingen, hvor patienter i respirator kan modtages til neurorehabilitering. Af de senge befinder 30 heraf på Regionshospitalet Skive.
 
Til samtlige klinikker er tilknyttet tværfaglige teams bestående af speciallæger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopæder, neuropsykologer, diætister og socialrådgivere.
 
Regionshospitalet Hammel Neurocenters lægestab består af speciallæger indenfor specialerne neurologi, neurokirurgi, neurofysiologi, neuroanæstesi og intensiv medicin, neuropædiatri, intern medicin, neuroendokrinologi, neuropsykiatri og geriatri.
 
Der er en større forskningsenhed med 2 ½ professorat under Aarhus Universitetshospital. Herudover en uddannelsesafdeling og en udviklingsenhed, begge med tæt forbindelse til klinikkerne.
 
Læs mere om Regionhospitalet Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende terapeut Mette Schrøder, tlf. 2483 1883 eller klinisk specialist i ergoterapi Jim Jensen, tlf. 2028 2122.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest den 14. marts 2018.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22. marts 2018. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale