Jobbet "Neurologisk Klinik Blegdamsvej søger klinisk underviser" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Som klinisk underviser i Neurologisk Klinik har du hovedansvaret for varetagelse af uddannelsen af klinikkens sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistenter. 
 
Du bliver en del af et engageret team på tværs af sengeafsnit og ambulatorier. 
 
Vi er landets største neurologiske klinik med en lang række subspecialer, ambulatorier og forskningsenheder. Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor fokus altid er høj faglighed og professionalisme i forhold til vores patienter, samtidig med at vi løbende arbejder med og har fokus på at bevare og udvikle det gode og positive arbejdsmiljø, som hersker i klinikken. 
 
Ansvarsområder  
 • Sikre at de uddannelsessøgende indenfor professionsbachelor i sygepleje og social- og sundhedsassistent-uddannelsen får tilbudt en målrettet, systematisk pædagogisk og sygeplejefaglig kompetent introduktion, vejledning og evaluering 
 • Skabe mulighed for, at positiv og udviklende læring finder sted i klinikken  
 • Sikre at uddannelsesopgaven er tydelig for klinikkens øvrige medarbejdere og at opgaven prioriteres  
 • Indgå aktivt og innovativt i udvikling af studie– og læringsmiljøet på tværs af Neurocentret  
Dine konkrete opgaver som klinisk underviser er bl.a. 
 • at varetage den kliniske undervisning og vejledning af de uddannelsessøgende i Neurologisk Klinik 
 • organisere og tilrettelægge alle uddannelsesforløb, herunder afvikling af obligatoriske studieaktiviteter og afholdelse af interne prøver 
 • planlægge og gennemføre studie- og praktiksamtaler.  
 • medvirke ved klinisk undervisning på tværs af afsnit og klinikker i Neurocentret.  
 • medvirke til kvalitetsudvikling af den kliniske sygepleje  
 • medvirke til at udvikle den kliniske undervisning  
 • vejlede og rådgive kliniske vejledere, sygeplejersker og praktikvejledere med særligt ansvar for de studerende i Neurologisk Klinik 
 • udarbejde og ajourføre undervisningsmateriale 
 • samarbejde med de ledende sygeplejersker om uddannelsesmæssige forhold 
 • samarbejde med øvrige kliniske undervisere i Neurologisk Klinik og Neurocentret samt undervisningsansvarlig sygeplejerske i Neurocentret 
Kvalifikationer 
• Autorisation som sygeplejerske 
• Kandidat- eller master i sygepleje 
• Erfaring med uddannelse, undervisning, vejledning og supervision 
• Vi forventer, at du er struktureret og trives med at arbejde selvstændigt 
 
Organisatorisk 
Du er placeret i stab til oversygeplejersken. Nærmeste samarbejdspartnere er afdelingssygeplejersker, kliniske sygeplejespecialister, kliniske vejledere, undervisningsansvarlig sygeplejerske samt klinikledelse og øvrige ansatte. 
 
Stillingen er til besættelse snarest eller pr. 01.05.2018 eller efter aftale.  
Arbejdstid 37 timer/uge, vagtfri.  
 
Du er meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Mette Egelund på tlf.: 3545 2746 eller undervisningsansvarlig sygeplejerske Lene Rostgaard Andersen på tlf.: 5144 5227 for nærmere information. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 
 
Ansøgningen stiles til oversygeplejerske Mette Egelund og sendes via linket til HR Manager. 
 
Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 19.03.2018. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 12. 
 
Interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.