Jobbet "Ergoterapeut til Geriatrisk team, Neurologi- og Fysio-ergoterapi afdelingen - Regionshospitalet Holstebro" er udløbet

Region Midtjylland

Ergo- og fysioterapien, Holstebro

Lægårdvej 12A, 7500 Holstebro

Dit næste skridt
 
Neurologi og Fysio-Ergoterapiafdelingen, Regionshospitalsenheden Vest søger 1 ergoterapeut til geriatrisk team, Regionshospitalet Holstebro fra 1.4.2018, eller så hurtigt som muligt. Stillingen, som er på 37 timer i ugen er tidsbegrænset indtil 31.3.2019 med mulighed for forlængelse.

Afdelingen består af det neurologiske speciale, og af hospitalets ergoterapeuter og fysioterapeuter som yder service til alle Hospitalsenheden Vest´ somatiske kliniske specialer. Hospitalsenheden Vest er i fortløbende proces mod samling af alle specialer på det ny hospital i Gødstrup med udflytning i 2020, herunder samling af den geriatriske funktion i HEV.
 
Ergoterapi og fysioterapiafdelingen afsnittet på Regionshospitalet Holstebro består af 3 grupper: Kirurgisk, medicinsk og neurologisk gruppe.
Afdelingen modtager fysioterapeutstuderende i praktik.
 
Medicinsk gruppe består af 3 ergoterapeuter, 8 fysioterapeuter og 1 ledende terapeut. De medicinske terapeuter løser fortrinsvis opgaver omkring indlagte medicinske patienter i tæt tværfagligt samarbejde med sygeplejersker og læger.
 
Geriatrisk team er placeret på den medicinske modtagerafdeling MM, og består foruden ergoterapeuten af en fysioterapeut, en sygeplejerske og en geriatrisk overlæge. Som ergoterapeut i geriatrisk team, forventer vi at du har en solid faglig baggrund, og evner et tæt samarbejde med patient og pårørende samt interne og eksterne samarbejdspartnere omkring effektive og velkoordinerede udskrivelser, som du bl.a kommer til at være koordinator for. 
 
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende og udfordrende job med fokus på høj faglighed.
 • Et udviklende samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere
 • En arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden, og hvor humor er en vigtig ingrediens i en travl hverdag 

Vi søger en ergoterapeut som:
 • Har erfaringer og kvalifikationer indenfor ergoterapi til geriatriske patienter
 • Har et bredt kendskab til den ældre medicinske patient
 • Er god til at prioritere sine opgaver i en travl hverdag
 • Kan arbejde med IT som en integreret del af den daglige dokumentation (Vi dokumenterer i Midt-EPJ)
 • Kan engagere sig i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde
 • Har gåpåmod og humor 

  Stillings- og funktionsbeskrivelse

  Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende terapeut Karin Lassesen på tlf. 7843 4431/ 2171 1893 eller på mail Karlas@rm.dk.

  Løn - og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

  Ansøgningsfrist 20.3.2018. Ansættelsessamtaler afholdes fredag 23. marts


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale