Jobbet "Klinisk vejleder søges til studieunit i nefrologisk sengeafsnit Klinik P, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Nefrologisk sengeafsnit 3131/2 søger snarest en klinisk vejleder til at varetage den kliniske uddannelse af sygeplejerskestuderende i afsnittet i samarbejde med vores daglige vejledere.  
 
Stillingen er på 32-37 timer ugentligt, hvoraf de 16 timer er forbeholdt den kliniske vejlederfunktion. Skiftende vagter, samt fast arbejde hver 4. weekend. 
 
Vores sengeafsnit har 17 nefrologiske sengepladser og 7 endokrinologiske. Afsnittet har både nye, samt meget erfarne sygeplejersker med et højt fagligt engagement, samt et åbent og positivt samarbejdsmiljø.  
 
I afsnittet har vi en velfungerende studieunit, hvor vi varetager sygeplejerskestuderende på 1., 2., 5. og 6. semester. Her vil du have et tæt samarbejde med daglige vejledere, som varetager vejledning i den direkte patientkontakt samt bedside undervisning.   
 
Studieunit modtager ligeledes social- og sundhedsassistentelever. Dog varetages deres kliniske uddannelsesforløb af social- og sundhedsassistenter med vejlederfunktion.  
 
I afsnittet kan vi tilbyde: 
 • Grundig og individuel introduktion til både hospitalet, centeret, klinikken og afsnittet. 
 • Grundig introduktion til specialet ved erfaren sygeplejerske.  
 • Grundig introduktion til klinisk vejlederfunktionen ved klinisk underviser. 
 • Nefrologisk grundkursus indenfor det første år. 
 • Specialerelateret medicinkursus indenfor det første år. 
 • Sygeplejekonferencer eller undervisning for sygeplejerskerne i afsnittet hver uge. 
 • Mulighed for Nefrologisk efteruddannelse.
 • Specialuddannelse i peritoneal-dialyse.
 • Flere sygeplejersker med klinisk vejleder uddannelse.
 • Tæt samarbejde med klinikkens kliniske underviser.
 • Faglig refleksion og erfaringsudveksling med andre kliniske vejledere i abdominalcenteret.
 • En fleksibel arbejdsplanlægning (Vi bruger ”Min tid”).
 
Som klinisk vejleder vil du i tæt samarbejde med den kliniske underviser få ansvaret for at: 
 • Varetage den kliniske uddannelse af 3-6 sygeplejestuderende pr. semester med særlig fokus på bedside-undervisning. 
 • Planlægge og afvikle individuelle kliniske uddannelsesforløb i henhold til gældende studieordning og semesterbeskrivelser. 
 • Planlægge og gennemføre studiesamtaler. 
 • Vejlede til og afvikle obligatoriske studieaktiviteter. 
 • Vejlede og eksaminere ved interne prøver. 
 • Planlægge og gennemføre opfølgningsmøder med de sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der vejleder de studerende og eleverne i afsnittet.    
 • Fastholde og videreudvikle et lærings- og studiemiljø hvor refleksion, vejledning og undervisning er i fokus. 
 • Informere og ajourføre afsnittet om udviklingen indenfor sygeplejerskeuddannelsen. 
 • Deltage i undervisningsopgaver på tværs af abdominalcenteret.
 
Som klinisk vejleder skal du have: 
 • Dansk autorisation som sygeplejerske. 
 • 2 års klinisk erfaring, gerne indenfor et kronisk medicinsk speciale. 
 • Pædagogisk efteruddannelse svarende til 1/6 diplom. 
 • Viden om og erfaring med sygeplejerskeuddannelsen. 
 • Engagement og interesse indenfor det kliniske, såvel som pædagogiske felt. 
 
Har ovenstående vakt din interesse, og kan du se dig selv som vores nye kollega, så tilbyder vi et afsnit med et spændende speciale og gode muligheder for faglig udvikling, samt gode og entusiastiske kolleger. 
 
ANSÆTTELSESVILKÅR: 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Løn- og Takstnævn. 
 
Ønsker du yderligere oplysninger, rundvisning i afsnittet eller en uforpligtende snak 
er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Maren Linnet Møller tlf. 3545 8052. 
 
 
Ansøgningsfrist: 
Send ansøgning og cv via nedenstående link senest: 
Onsdag den 14. marts 2018, kl. 23:59. 
 
Ansættelsessamtaler afholdes d. 23. marts 2018.