Jobbet "Vicechefjordemoder ved fødeafsnittet" er udløbet

Region Midtjylland

Fødeafsnittet

Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt
Ved Regionshospitalet Randers, Afdelingen for kvindesygdomme og fødsler, Fødeafsnittet, er en fuldtidsstilling som vicechefjordemoder ledig til besættelse pr. 1. maj 2018.
 
Har du lyst til at være leder på et fødeafsnit, hvor engagement, nytænkning og et stærkt tværfagligt samarbejde er kendetegnet?
 
Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler udgør sammen med Børn- og Ungeafdelingen, ”Kvinde- Barn Fællesafdeling”. I afdelingen har vi tværfagligt fokus på familiernes forløb gennem graviditet, fødsel og barsel. Dette medfører et tæt dagligt samarbejde på tværs af faggrupper mellem fødeafsnit, barselafsnit og neonatalafsnit. 
 
Vicechefjordemoderen er en del af en dynamisk funktionslederledergruppe, der er kendetegnende ved et tæt og dagligt samarbejde, for at sikre en hensigtsmæssig drift i vores fællesafdeling.  Dette fordrer stor parathed til teamwork og vilje til at være løsningsorienteret på fællesskabets vegne.

Vicechefjordemoderen har ligeledes tæt samarbejde med den funktionsansvarlige obstetriker, afdelingens kvalitet- og udviklingsjordemoder og chefjordemoder. Vi har stort fokus på kontinuerlig optimering af kvaliteten i svangreomsorgen og fødslerne.
 
Om afdelingen i øvrigt:
 • I 2017 havde vi 2238 fødsler, heraf ca. 175 elektive kejsersnit fra Aarhus Universitetshospital
 • Ca. 60 jordemødre og 4 social- og sundhedsassistenter
 • Jordemødrene arbejder også på vores senge- og familieafsnit, hvor vi har indlagte svangre og barselfamilier
 • Jordemoder i koordinatorfunktion 12 timer / døgnet
 • Fire kendt jordemoderordninger
 • Godt samarbejde med sundhedsplejen i vores klyngekommuner
 • Stort fokus på udvikling og forbedringer
 Vi ønsker en vicechefjordemoder der:
 • Har bred klinisk praksiserfaring
 • Har ledelseserfaring eller evner/lyst til ledelse – gerne relevant lederuddannelse
 • Er kreativ, åben og nysgerrig – gerne med mod til at udfordre rammerne
 • Har visioner for jordemoderfaget
 • Er engageret og tillidsskabende
 • Har en positiv og anerkendende tilgang
 • Har blik for afdelingen som helhed
Ansøgningsfrist mandag den 19. marts kl. 12.00

Oplysninger om stillingen fås ved chefjordemoder Lone Neumann på tlf. 78 42 11 13

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til Sundhedskartellets overenskomst.

Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers på www.regionshospitalet-randers.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale