Jobbet "Introduktionsstillinger ved kirurgisk speciale" er udløbet

Region Nordjylland

Kirurgi

Bispensgade 37, 9800 Hjørring

Dit næste skridt
Kirurgisk speciale ved Klinik Kirurgi-Kvinde-Barn har to ledige introduktionsstillinger pr. 1. maj 2018 eller efter aftale - Stillingsnr. 8003-07-30-i-01 og 8003-07-30-i-02.

Introduktionslægen kan forvente oplæring i basal endoskopi og laparoskopi samt herniekirurgi.
Vagtstrukturen består af fire vagtlag, et forvagtlag, et  mellemvagtlag, et bagvagtlag, alle i tilstedeværelse og derudover et overlægevagtlag på tilkald.
Introduktionslægerne indgår i mellemvagtlaget.

Afdelingen udreder og behandler blandt andet patienter med colonlidelser, thoraxtraumer, pilonidal-abscesser og -cyster, endoskopier, gastroenterale blødninger, mammakirurgi, pancreaslidelser, galdevejslidelser og  hernier.

Klinik Kirurgi-Kvinde-Barn ligger på matriklerne i Hjørring og Frederikshavn.
I Hjørring er der døgndækket kirurgi, gynækologi og obstetrik, samt pædiatri med neonatal-afsnit.
I Frederikshavn er der elektiv urologi og kirurgi.
Klinikken har ca. 400 fuldtidsstillinger.
Inden for det kirurgiske speciale er den lægefaglige normering på 15 overlæger, 7 afdelingslæger – og der er derudover uddannelsessøgende læger.

Regionshospital Nordjylland dækker fem matrikler, to akuthospitaler – i henholdsvis Hjørring og Thisted. Akutfunktionen i disse byer medfører kirurgisk døgndækning. I Hjørring er der døgndækning på forvagts-, mellemvagts- og bagvagtsniveau. Desuden elektive kirurgiske funktioner i Frederikshavn, Neuroenhed Nord i Brønderslev med neuro-rehabilitering og Skagen Gigt- og Rygcenter.
Regionshospital Nordjylland varetager langt de fleste hospitalsbehandlinger for patienterne i lokalområdet.
Uddannelse er en vigtig del af kerneopgaven og hospitalet rummer et velfungerende simulations- og færdighedscenter, hvor det sikres, at personalet er fagligt opdateret.
Regionshospital Nordjylland har høje faglige ambitioner. Hospitalet har egen forskningsenhed og arbejder tæt sammen med Aalborg Universitetshospital.
Regionshospital Nordjylland er en fleksibel arbejdsplads, der ser den enkelte medarbejder, som en vigtig ressource i helheden. Medarbejdernes trivsel og høje faglige niveau er en anerkendt forudsætning for den optimale patientbehandling.

Se evt. mere om lægers uddannelse på Regionshospital Nordjylland:
http://www.rhnordjylland.rn.dk/For-Sundhedsfaglige/Uddannelse-i-Hjoerring-og-Frederikshavn/Laegers-Uddannelsesforum-Vendsyssel

Søg stillingen via "knappen" - SØG JOB