Jobbet "Ergoterapeut til psykoseafsnit P3, AUH Risskov (genopslag)" er udløbet

Region Midtjylland

AUH Afd P - Sengeafsnit P3

Skovagervej 2, 8240 Risskov

Dit næste skridt
Psykoseafsnit P3 søger pr. 1. maj 2018, gerne tidligere, en ergoterapeut til en fuldtidsstilling i primært dagvagt men med en fast aftenvagt hver uge.
 
Afsnit P3 er et åbent afsnit med mulighed for skærmet afsnit, der varetager patienter med psykoser, hvilket indebærer en diagnosebaseret visitation til afsnittet. Der er plads til 16 patienter samt en plads reserveret til brugere med kontrakt på patientstyret seng.
 
Vi kan tilbyde en arbejdsplads med;
 • god introduktion til afsnittets arbejde og kultur, hvor mentorordning udgør den primære del
 • velkvalificerede og engagerede kollegaer
 • fokus på tværfagligt samarbejde og optimerede patientforløb
 • kontinuerlig udvikling af den psykiatriske sygepleje, hvor inddragelse af patienter og pårørende er omdrejningspunktet
 • fokusering på implementering af partnerskabsaftalen hvor ergoterapeuten har en central rolle i forbindelse med optimering af aktivitet i dag- og aftentimerne
 • har lyst til at varetage en vagt hver uge med henblik på optimering af aktiviteter i afsnittet
 • optimering af målrettede tiltag i forbindelse med nedbringelse af tvangsforanstaltninger, hvilket fordrer evne og vilje til at medtænke "mindste middel princippet" i hverdagen og fokus på implementering af deeskaleringsindsatsen
 • muligheder for faglige og personlige udfordringer
 • kontinuerligt at videreudvikle og sikre arbejdsmiljøet
 • fokus på den fremtidige flytning af psykiatrien i Risskov til de nye bygninger i Skejby, der er planlagt til efteråret 2018                      
 
Vi søger en ny kollega, der;
 • har lyst til at arbejde i primært dagvagter, hvor weekendvagter skal påregnes hver anden uge       
 • gerne har retspsykiatrisk erfaring
 • har mod på et udviklende arbejde med ansvars -og handlekompetencer
 • vil arbejde målrettet med den enkelte patients handlingsplaner og mestringsstrategier
 • udviser samarbejdsvilje og fleksibilitet
 • kan bevare et overblik og udvise ro i stressede og konfliktfyldte situationer
 
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst.
 
Yderligere henvendelse kan ske til afdelingssygeplejerske Tina Rasmussen (mail: tinrasmu@rm.dk) eller på telefon 2323 1456. 
 
Ansøgningsfristen er torsdag den 22. marts 2018, og ansættelsessamtaler forventes at blive mandag den 26. marts 2018.   


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale