Jobbet "Reservelæger til introduktionsstillinger og uklassificerede reservelægestillinger på Psykiatrisk Center København" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup

Dit næste skridt
Vil du være en del af Danmarks største psykiatriske center, og vil du være med til at gøre en forskel for patienter og borgere med psykisk lidelse? Så kan du blive vores nye kollega og en del af videreudviklingen af fremtidens psykiatri! 
 
Vi søger dygtige reservelæger med interesse for psykiatri til det nye fusionerede psykiatriske center, Psykiatrisk Center København (PCK). 
  • Pr. 1. september 2018 eller snarest derefter, er 3 introduktionsstillinger ledige til besættelse på PCK - (I-nr.: 1500C00-50-i-02 & 1500C00-50-i-05 & 1500C00-50-i-08)  
Endvidere har vi pr. 1. maj 2018 eller snarest derefter 2 lægestillinger ledige til besættelse på PCK. Udgangspunktet er 1 års ansættelse i en uklassificeret reservelægestilling. 
Den uklassificerede reservelægestilling er oplagt til dig som overvejer psykiatri som speciale, og ønsker at stifte bekendtskab med psykiatri inden evt. I-stilling eller til dig som er nyuddannet læge der ønsker at samle erfaring inden evt. KBU-start. 
 
Om Psykiatrisk Center København 
Psykiatrisk Center København (PCK) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri (RHP), og fusionerede 1. april 2017 organisatorisk med Psykiatrisk Center Frederiksberg. Det nye fusionerede center har mere end 1300 ansatte, inkl. en stor forskningsenhed. PCK har en lang række almene og specialiserede tilbud og centret er kendt for at være i front med nye behandlingstilbud, som udspringer af den anerkendte forskning der udføres i centret. 
 
PCK´s sengeafsnit er beliggende på 4 matrikler: Bispebjerg Hospital (Afdeling BBH), Rigshospitalet (Afdeling RH), Frederiksberg Hospital (Afdeling FRB) samt Gentofte Hospital (Afd. GeH). De læger som kommer i betragtning til stillingerne vil være forankret på én af disse 4 matrikler. 
 
Vi tilbyder   
Grundet PCK´s størrelse er der mulighed for, at få et bredt og indgående kendskab til specialet psykiatri. PCK er kendetegnet ved høj faglighed og dygtige speciallæger. Det er et travlt center, med et højt patientflow, og der er mulighed for at få erfaring med alle diagnostiske grupper. Vi modtager og behandler voksne psykiatriske patienter inden for det almene psykiatriske område og har derudover ansvar for en række regions- og højt specialiserede funktioner (affektive lidelser, angst, OCD, somatiseringstilstande, sexologi, selvmordsforebyggelse, neuropsykiatri, ældrepsykiatri og militærpsykiatri). Udover en stor akutmodtagelse, et akut udgående psykiatrisk team, og 6 akutte modtageafsnit – har centeret en række åbne, almene og intensive sengeafsnit, 4 distriktspsykiatriske enheder, 3 OPUS teams, opsøgende og udgående teams, et affektivt ambulatorium og 2 store psykoterapeutiske klinikker med pakkeforløb. 
 
Vi har et omfattende undervisningsprogram for læger, med professor-masterclasses, klinikker, Journal Clubs, ratings og gennemgang af aktuelle forskningsprojekter. Der er således et intensivt læringsmiljø for læger på alle uddannelsesniveauer.  
 
Via vores Psykoterapeutiske ambulatorier er der gode muligheder for at starte psykoterapeutisk grunduddannelse. Som I-læge deltager man i Region Hovedstadens fælles grunduddannelse i psykoterapi, og Psykiatrisk Center København afholder udgiften til I-kursus.   
 
Forskning er en naturlig del af det at arbejde på PCK. Vi har stærke forskningsmiljøer indenfor affektiv sygdom, neuropsykiatri, skizofreni, sexologi og socialpsykiatri. PCK har fem professorer. Forskningsenhederne på PCK er blandt de førende i Danmark og gør sig bemærket internationalt. Forskningsenhederne har over 40 heltidsforskere ansat, herunder ph.d.-studerende, men mange forsker også samtidig med klinisk arbejde. En ansættelse på PCK kan således skabe mulighed for deltagelse i forskningsprojekter, hvis det har interesse.  
 
Som universitetsafdeling varetager vi på PCK undervisning af medicinstuderende og læger i postgraduate lægelige uddannelsesstillinger på alle niveauer. 
 
Læs mere om Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrisk Center København på følgende link: 
www.psykiatriregionh.dk 
 
Ansøgning   
Ansøgningen bedes bilagt CV samt dokumentation for formelle (autorisationsbeviser) og faglige kompetencer. Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst.  
 
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til:  
Klinikchef Ida Hageman (tlf: 38 64 70 02 / mail: ida.hageman@regionh.dk) 
eller 
Klinikchef Birgitte B. Moltke (tlf: 30 34 50 25 / mail: birgitte.borgbjerg.moltke@regionh.dk)  
 
Ansøgningsfrist er onsdag d. 14. marts 2018 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest herefter. Forud for eventuel ansættelse vil der blive indhentet referencer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger. 
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.