Jobbet "Lægesekretær til Medicinsk Sekretariat, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Medicinsk Afdeling

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
En stilling som lægesekretær ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Sekretariat, Hjertesygdomme og Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. april 2018. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Om stillingen
Er du uddannet lægesekretær og ønsker at arbejde på en fantastisk arbejdsplads med kompetente kolleger – så læs mere nedenfor!
Vi søger et helstøbt menneske – fordi jobbet er det halve liv!

Du vil blive tilknyttet et selvstyrende team, som består af 3-4 lægesekretærkolleger.

Arbejdsopgaverne, som du vil få ansvaret for er:
 • Håndtering af henvisninger
 • Håndtering af attester
 • Håndtering af forespørgsler fra patienter og pårørende
 • Skrivning af klinik- og stuegangsnotater fra alle medicinske subspecialer
 • Håndtering af klagesager og patienterstatningssager
 • Afløserfunktion for afdelingsledelsens sekretær i Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme
 • Ad hoc lægesekretæropgaver

Der er en overvægt af skriverelaterede arbejdsopgaver krydret med koordinering.

Vi søger ikke ”hvem som helst” og venter gerne på den "eneste ene", idet vi forventer, at du har stor forståelse for servicebegrebet, og at du kan bevare roen og overblikket. Det tværfaglige samarbejde i afdelingen er meget velfungerende og du vil blive en værdifuld sparringspartner i patienternes forløb i afdelingen.

Daglig arbejdstid ligger mellem kl. 08.00 – 15.30 på hverdage.

Du skal deltage i vores vagtrul for vores tre sengeafsnit.
Det betyder, at du arbejder 4 senvagter på hverdage (12-19), 1 søndag (kl. 9-15), 1 fredag (kl. 12-19) på 10 uger samt deltage i helligdagsarbejde efter frivillighedsprincippet, Du vil aldrig være alene – idet der altid er 2 lægesekretærer på Medicinsk Afdeling/Hjertesygdomme på arbejde i aftenvagt/weekendvagt.

Vi forventer følgende kvalifikationer, hvis du vælger at søge stillingen
 • Du er uddannet lægesekretær med tidligere medicinsk erhvervserfaring
 • Du skal have erfaring i skrivning af klinik- og stuegangsarbejde
 • Interesse og flair for koordinering og eventuelt erfaring med tidligere samarbejde med afdelingsledelser
 • Du har erfaring med Bookplan, MidtEPJ og LibreOffice.
 • Du er selvstændig, ansvarsbevidst og god til at prioritere arbejdsopgaver.
 • Du har evne til at fokusere på udviklingsmuligheder frem for begrænsninger.
 • Du er serviceminded, fleksibel, frisk, modig og smilende.
 • Du har på dine forrige arbejdspladser præsteret et stabilt fremmøde.

Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.

Om afdelingen
Lægesekretærerne på Medicinsk Afdeling samt i Hjertesygdomme er en fælles lægesekretærfunktion udgjort af 47 lægesekretærer fordelt på henholdsvis Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skive.

I Medicinsk Afdeling arbejder dine lægesekretærkolleger i selvstyrende teams og du skal have lyst til at bidrage til vores fælles målsætninger i afdelingen, da vi alle hjælper hinanden på tværs af subspecialerne. Vi har sekretærer i alle aldersgrupper og en meget høj faglighed, hvilket man ikke må lade sig skræmme af, da vi sørger for at give dig en grundig introduktion til specialet.

Du bliver ansat i en funktion med fysisk tilstedeværelse på Heibergs Alle 2, 4. etage, men vil altid have mulighed for at indgå i andre funktioner i de to afdelinger efter aftale med din leder, hvis du ønsker nye udfordringer undervejs i dit arbejdsliv.

Vi kan tilbyde:
 • En faglig og kompetent sekretærgruppe
 • Medindflydelse i forhold til planlægning af hverdagen og opgaveløsning
 • En fleksibel og serviceorienteret tilgang til opgaveløsningen med patienten i fokus
 • Velfungerende og godt tværfagligt arbejdsmiljø

Vi kan desværre ikke tilbyde dig sommerferie 2018 i uge 27-30, men ellers er vi fleksible.

Arbejdsmiljøet synes vi selv er ret godt – bliv en del af teamet og vær med til at præge dette, idet arbejdsmiljøet er et fælles ansvar!

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende lægesekretær Lene Albertsen på tlf. 7844 7014.

Din ansøgning
Din elektroniske ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest den 18. marts 2018.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 12.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale