Jobbet "Ledende oversygeplejerske" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Vil du være en del af en dynamisk afdelingsledelse, som sammen skal opbygge fremtidens afdeling for børn og unge på Amager og Hvidovre Hospital? Vi søger ledende oversygeplejerske til Danmarks største almene børneafdeling – en afdeling med et skarpt fokus på patient- og pårørendeoplevelsen og et aktivt forskningsmiljø.  
 
Om jobbet 
Du er sammen med den ledende overlæge ansvarlig for, at afdelingsledelsen definerer rammerne for det sammenhængende patientforløb og en høj behandlingskvalitet. Du arbejder altid med blik for patientoplevelser, patientinddragelse og inddragelse af de pårørende. 
 
Du får ansvaret for de overordnede sygeplejefaglige beslutninger samt for den løbende, faglige prioritering af arbejdsopgaver og ressourcer og koblingen til de lokale og regionale strategiske indsatser. Dette sker i tæt samarbejde med de fagområdeansvarlige overlæger, afsnitsansvarlige overlæger og afdelingssygeplejersker.  
 
Din faglige indsigt og nysgerrighed skal bidrage til den fortsatte udvikling af et aktivt forskningsmiljø, der understøtter og modner innovative idéer.  
 
Det forventes, at du som ledende oversygeplejerske sætter ledelsesmæssigt fokus på at styrke samarbejdet på tværs af afdelingens forskellige enheder, hospitalets afdelinger imellem og i samarbejdet med kommunerne.

Desuden ligger der en væsentlig opgave i personaleledelsen i forhold til rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere, systematisk og fokuseret intern kompetenceudvikling og kontinuerlig styrkelse af fagligheden. 
 
Om Børneafdelingen  
Vi er landets største almene børneafdeling. Afdelingen har 79 senge, heraf 22 på Neonatalafsnittet samt 4 senge til rehabilitering af børn med erhvervet hjerneskade. Afdelingen har desuden et stort specialeopdelt ambulatorium.  
 
Afdelingens interesseområde er pædiatrisk gastroenterologi (højt specialiseret funktion), HIV hos børn (højt specialiseret funktion), infektionspædiatri, allergologi og pulmonologi, neonatologi, kardiologi, nefrourologi og neuropædiatri incl. rehabilitering af børn med erhvervet hjerneskade (højt specialiseret funktion). Desuden har afdelingen et meget stort optageområde og modtager derfor mange svært syge børn i alle aldersklasser. 
 
Børneafdelingen har ca. 250 ansatte fordelt på forskellige faggrupper.  
 
Afdelingen har en stor uddannelses- og undervisningsforpligtelse. 
 
Når nybyggeriet i forbindelse med Nyt Hospital Hvidovre er færdiggjort i 2020, skal Børneafdelingen flytte til nye omgivelser. Planlægning og forberedelse af flytningen kommer til at fylde meget i de kommende år. 
 
Om dig  
Vi forventer, at du har ledelsesværdier, der kontinuerligt styrer mod at sikre patientforløb af høj kvalitet. Og du har fokus på at skabe rammerne for gode udviklings- og læringsmiljøer, der sikrer dette. 
 
Du har relevant lederuddannelse og en bred ledererfaring. Vi regner med at du kan dokumentere konkrete resultater, evt fra andre organisationer eller fagområder. 
 
Du er inspirerende og engageret, og du evner at levere tydelig ledelse i hele spændet mellem daglig drift og visionær strategisk udvikling af afdelingen. Du ved, hvad det vil sige at lykkes gennem andre. Inddragelse, respekt og lydhørhed er en naturlig del af din personprofil.  
 
Du har personligt drive og handlekraft, og er i stand til at fange gode ideer og at omsætte dem til handling.  
 
Du er en synlig og nærværende leder, som besidder stærke samarbejdskompetencer, der sikrer et godt dagligt samarbejde med alle faggrupper, specialer, ledere og eksterne aktører.  
 
Som person er du tillidsvækkende, loyal og har faglig stolthed.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes ved forhandling mellem Region Hovedstaden og DSR.   
 
Dit fysiske arbejdssted bliver Hvidovre Hospital.  
 
Din ansøgning skal være os i hænde senest søndag den 8. april 2018 kl. 12 via nedenstående link. 
 
Første samtale forventes at blive afholdt torsdag den 12. april 2018. For de ansøgere der går videre efter første samtale, vil der blive holdt en anden samtale, som forventes at blive onsdag den 25. april 2018. 
Mellem første og anden samtale vil der blive foretaget en test, hvor ekstern konsulent medvirker.  
 
Du er velkommen til at hente yderligere oplysninger hos vicedirektør Kurt Stig Jensen på telefon 38 62 40 40 samt på www.hvidovrehospital.dk og www.dethandleromliv.dk. Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos chefsekretær Lona Røner på telefon 38 62 17 05 eller e-mail lona.marie.roener@regionh.dk.