Jobbet "Flexjordemoder, Hospitalsenheden Vest – Gynækologisk obstetrisk afdeling, afd. i Herning" er udløbet

Region Midtjylland

Gyn-obs., Herning

Gl Landevej 61, 7400 Herning

Dit næste skridt

Meget fritid med mulighed for samlede friperioder  - på en dynamisk og visionær fødeafdeling
 
Vi tilbyder 1 barselsvikariat  som ”flexjordemoder” fra 1/5-2018 til 30/4-2019
 
Sammen med din flex-makker, planlægger I selv jeres skema. I deler vagtdagene mellem jer, undtagen hver 3. weekend, hvor begge har fri. Du arbejder max. 28 timer, men får løn for 37. Til gengæld ved du ikke, hvornår på døgnet, du kan blive kaldt ind på dine vagtdage (se eksempel på vagtplan i lokalaftalen).
 
Faglig og organisatorisk profil
Hospitalsenheden Vest har i dag 3200 fødsler fordelt på 2 matrikler, nemlig Herning og Holstebro. I 2020 sammenlægges hospitalerne på Gødstrup (det nye hospital i Vest), og vi arbejder allerede nu målrettet med at udvikle vores organisationsform i forhold til at skabe en optimal fødeafdeling med en stærk faglig profil, når fødslerne samles på Gødstrup.
 
Det er vigtigt for os, at vores familier oplever en høj kvalitet, som tager udgangspunkt i det enkelte pars ønsker og muligheder.  I Herning varetager vi alle fødsler med få undtagelser som eks. diabetikere, som visiteres til Skejby. Vi har Neonatal afdeling med børn ned til 28 uge.
 
Vi tror på, at sikkerhed, relationer og atmosfære er vigtige og nødvendige ingredienser i en stærk svangreomsorg. Færre fødselslæsioner og flere vaginale fødsler er nogle af de faglige pejlemærker, vi fokuserer målrettet på i et forbedringsperspektiv. Knap halvdelen af alle fødsler varetages af kendt jordemoderordning. Vi arbejder for, at parret styrkes i troen på egne evner. Og vi er der for dem, også når de er i hjemmet.
Ukomplicerede førstegangsfødende vælger, om de ønsker at gå hjem direkte fra fødegangen (og få 2 hjemmebesøg af mobiljordemoderen) eller blive en nat på barsel, tage hjem, når de er klar til det, og så få 1 besøg af mobiljordemoderen i hjemmet. Vi tror på, at det giver parrene tryghed at være i egne rammer, og det styrker vores mulighed for at yde ekstra omsorg til mere sårbare familier og komplicerede barselspt.
 
Med skabelsen af ”Fremtidens fødemiljø” arbejder vi innovativt med at skabe rum og rammer, der booster oxytocin både under fødslen og på barselsstuerne, både nu og på det nye sygehus.
 
Som et led i hospitalets vision om at skabe Danmarks bedste læringshospital, har vi på barselsgangen et ”obstetrisk studieafsnit” for medicin-, sygepleje- og jordemoderstuderende.  Studieafsnittet varetager opvågning og barselspleje af alle vore elektive sectio.
 
Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Vi er en åben organisation med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi har i afdelingen en uformel tone, og et godt humør. Her er højt til loftet, og vi har brug for alle medarbejders ideer og bidrag til at få skabt et super godt fødested. Nøgleord er selvstændigt ansvar, fleksibilitet, og sammenhæng/koordinering i information, pleje og behandling. Alle læger og jordemødre gennemgår hvert år CTG E-leaning, tværfaglig obligatorisk teamtræning af akutte situationer, samt genoplivning af børn.
Vi har afdelingsjordemødre som klinisk supervisor døgnet rundt, og har et berigende samarbejde med afdelingens læger. Fødeafdelingen og barselsafdelingen (som har både jordemødre og sygeplejersker ansat) arbejder tæt sammen, og hjælper hinanden i travle vagter og ved sygdom. 
 
De store udsving i flowet på en fødeafdeling, samtidig med krav om 100 % tilstedeværelse af jordemoder på fødestuen stiller store krav til os om fleksibilitet. Jordemødre ”flyver” derfor fra barsel til fødegang, hvis der er travlt, eller den anden vej, hvis der er stille på fødegangen. Vi prioriterer at være der, hvor parret har brug for os.
 
Se"lokalaftale om flexjordemoder" her 
Så stillings- og funktionsbeskrivelsen her
 
 
Personprofil
Vi forventer, at du
  • Er faglig dygtig og engageret, og er opdateret både teoretisk og praktisk
  • Vil være en del af en ”bidragskultur”, hvor det forventes, at alle bidrager til at skabe en god arbejdsplads og et godt fødested
  • Er stabil og fleksibel. Du skal kunne trives med variation i arbejdet og at du ikke ved på forhånd, hvor du skal møde ind (fødegang, ambulatorium eller barselsgang)
  • Kan arbejde selvstændigt, men samtidig med stor team ånd
  • Er positiv og imødekommende med et godt humør
  • Evner nærvær med parrene, og formår at styrke og støtte dem, uden ”at tage over”
  • Arbejder konstruktivt og åbent med nye ideer
  • Har dansk autorisation som jordemoder
  • Har IT-Kompetencer på brugerniveau
 
Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingerne og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte chefjordemoder Ann Fogsgaard tlf. 30351032 eller TR Liselotte Fredslund Andersen.
Ansættelser efter aftale. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende autorisation og børneattest.
Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
 
Ansøgningsfrist: 22/3-2018.  Ansættelsessamtaler vil finde sted 26/3-2018.
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale