Jobbet "Afdelingssygeplejerske til Ortopædkirurgi" er udløbet

Region Midtjylland

Ortopædkirurgi, læger

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Brænder du for at arbejde professionelt med ledelse? Så tilbyder vi en afdelingssygeplejerskestilling i Ortopædkirurgisk sengeafsnit med spændende ledelsesmæssige udfordringer.
 
Ortopædkirurgi ved Regionshospitalet Horsens søger en ny afdelingssygeplejerske pr. 01.05.18, som har følgende profil:
 • har erfaring med, lyst og vilje til at arbejde med ledelse, samt har relevant efter-og videreuddannelse indenfor ledelse
 • er god til at varetage den ledelsesmæssige praksisdisciplin og gennemføre forskellige processer
 • der kan løse ledelsesopgaverne med fokus på kvalitet, effektivitet og høj medarbejdertilfredshed
 • har bred klinisk erfaring – erfaring med Ortopædkirurgi er en fordel
 • har gode samarbejdsevner, kan samarbejde med sundhedsprofessioner tværfagligt, tværorganisatorisk og tværsektorielt
 • kan se nye muligheder – evne til at agere kreativt og innovativt i problemløsning af daglige opgaver
 • der kan sprede energi og begejstring  
Kort sagt en afdelingssygeplejerske, der brænder for at arbejde professionelt med ledelse og kan mestre, at sætte ledelsesmæssig retning i afdeling for Ortopædkirurgi indenfor struktur, proces og kultur

Ortopædkirurgi ved Regionshospitalet i Horsens, består af en klinik for ortopædkirurgi og et ortopædkirurgisk sengeafsnit. Der er et givent antal lejer på hhv. Central operationsgang (COP) og i Dagkirurgisk Center (DKC) pr. uge, samt et nyetableret afsnit der kommer til, at hedde Operation og Opvågning. Sygeplejegruppen i ortopædkirurgi er en integreret gruppe, og arbejdet tilrettelægges for plejegruppen, således at den enkelte har vagter i både sengeafsnittet, i klinikken og i Operation og Opvågningsafsnittet.
 
Ortopædkirurgisk sengeafsnit modtager både Akutte -og elektive patienter til indlæggelse. De akutte patienter modtages og visiteres i akutafdelingen, hvorefter de modtages direkte i sengeafsnittet. De ortopædkirurgiske patienter rummer en høj kompleksitet på flere forskellige faglige områder, som stiller krav til en sygeplejefaglig tilgang med afsæt i en multimodal sygepleje. Der er i Ortopædkirurgisk sengeafsnit en travl hverdag med mange forskellige opgaver, og der er fortløbende fokus på arbejdsmiljøet.
 
I klinik for Ortopædkirurgi varetages flere forskellige funktioner; sårklinikken, skadesambulatoriet, speciallægeprogrammer, professorambulatorium og selvstændige sygeplejeambulatorie linjer. Der er udvikling og drift af patientskoler for hofteskopi, hofte- og knæalloplastikpatienter.
 
Afsnittet Operation og Opvågning kommer til at varetage fx ortopædkirurgiske patientforløb, hvor både akutte og elektive patienter modtages, klargøres og udskrives fra dette nye afsnit indenfor 24 timer i alle hverdage.
 
Der er ved Ortopædkirurgi i alt 104 medarbejdere indenfor sundhedsprofessionerne; Lægesekretærer, social – og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger. Der er et meget tæt samarbejde med ergo – og fysioterapeuter, anæstesiafdelingen, samt tværsektorielt med de 4 forskellige optagekommuner; Odder, Hedensted, Skanderborg og Horsens.
 
Vi har fokus på at optimere og kvalitetsudvikle processerne i patientforløbene for at fremme den patientoplevede kvalitet og sikkerhed i forløbene. Der er sket en positiv fremgang i LUP resultaterne i den seneste måling.
 
Ortopædkirurgisk sengeafsnit er normeret til 30 senge, som grundlag for varetagelsen af patientopgaverne i den kliniske praksis. Der er aktuelt 42 medarbejdere i sengeafsnittet. Ledelsesmæssigt er der to afdelingssygeplejersker i Ortopædkirurgi, som samarbejdet sideordnet og ligeværdigt omkring ledelsesopgaven. Sygeplejegruppen er opdelt i to teams ”det akutte team” og ”det elektive team”. Den ledige stilling som afdelingssygeplejerske er for ”det akutte team”. Hver afdelingssygeplejerske har personale ansvar for ca. 20-22 sygeplejersker/SSA`ere. Ortopædkirurgi er i gang med rigtig mange spændende udfordringer.
 
Der arbejdes målrettet med:
 • Organisatorisk strukturering af drift og udvikling i afdelingen. Der er fokus på at finde en balance mellem drift og udvikling, med fokus på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder
 • Patientinddragelse og patienternes oplevelse af deres forløb i afdelingen
 • Sikkert patient flow projekt, med særligt fokus på prioritering af opgaver/ressourcer
 • Beskrivelse af kompetencer for sygeplejersker i Ortopædkirurgi indenfor følgende kompetenceområder "faglig", "organisatorisk", "social", "det uforudsete" og "det innovative". Der er særligt fokus på og der arbejdes målrettet med kompetenceudvikling generelt for den enkelte medarbejder i plejegruppen
 • En stor uddannelsesmæssig opgave med ca. 50 forløb af stud. og elever årligt indenfor alle plejeprofessioner ved "MVU- området"
 • De 8 nationale kvalitetsmål er omsat til konkrete fokusområder i Ortopædkirurgi
 • Strategien for Regionshospitalet Horsens 2017-2020
 • Faglig udvikling
 • Dialog som professionelt værktøj
 • Strategisk ledelse med handlekraft 
Ortopædkirurgi er en organisation i udvikling og forandring. Det ledelsesmæssige arbejde tager afsæt i Vision, Mission og Strategi for Region Midtjylland.
Afdelingssygeplejersken har det daglige ansvar for drift og udvikling i Ortopædkirurgi. Du vil have mulighed for ledelsesmæssig sparring ved afdelingssygeplejerske kollega fra ”elektivt team” og ved afdelingsledelsen ift. de forskellige ledelsesmæssige opgaver og udfordringer, der er i afdelingen.
 
Dine kompetencer:
Dine personlige kompetencer er at være imødekommende, venlig og du har gode kommunikative evner. Du har faglige kompetencer indenfor både det brede kliniske - og det ledelsesfaglige arbejdsfelt. Du har sociale kompetencer og er god til at indgå i relationer med patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere på flere organisatoriske niveauer. Organisatoriske kompetencer hvorigennem du formår at kunne analysere og iværksætte handlinger af organisatorisk – og ledelsesmæssig karakter. Du har en sund fornuft og en kritisk kompetence, som gør dig i stand til at agere som afdelingssygeplejerske i mange forskellige kontekster.
 
Løn – og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst
Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.
 
Yderligere oplysninger
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Oversygeplejerske Birgitte Bigom Nielsen på telefon 78 42 71 55
 
Se også Funktionsbeskrivelse for afdelingssygeplejerske til Ortopædkirurgi.

Ansøgning sendes elektronisk via nedenstående link senest den 16/3-18 kl. 12.00
Samtalerne bliver afholdt i uge 12 og 13 i marts 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale