Jobbet "2 bioanalytikere søges til faste stillinger ved Vævstypelaboratoriet, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
 
Vi søger 2 bioanalytikere med gode faglige kvalifikationer og samarbejdsevner til faste stillinger på 37 timer ugentlig med tiltrædelse 1. maj eller snarest derefter. 
 
Der søges en bioanalytiker til området for Transplantationsimmunologi og en bioanalytiker til området for Diagnostisk Immunologi. De 2 områder er organisatorisk placeret ved Klinisk Immunologisk Afd., Vævstypelaboratoriet, Rigshospitalet. 
 
Stilling i gruppen for Transplantationsimmunologi: 
Kerneopgaverne i området for Transplantationsimmunologi er at varetage udredning af patienter forud for både organ- og stamcelletransplantation, donorsøgning til stamcelletransplantationer, administration af registret Danske Stamcelledonorer Øst og monitorering af forløb efter stamcelletransplantation i form af "kimærismeundersøgelse. 
I området beskæftiger vi os med HLA type bestemmelser, udredning for HLA antistoffer, kimærismeundersøgelser, undersøgelse for trombocytantistoffer, samt andre diagnostiske undersøgelser i forbindelse med transplantation (organ- og stamcelletransplantation). 
Vi servicerer og understøtter patientdiagnostik og behandling, og vi arbejder med fokus på, at finde den bedst mulige donor til den enkelte patient. 
 
Opgaver består bl.a. af:  
 • Modtagelse og registrering af prøver 
 • Serologisk crossmatch lymfocytotoxisk mikrotest (CDC)  
 • Flowcytometrisk crossmatch 
 • Serologisk HLA-antistof udredning ved CDC og luminex metoder 
 • Trombocytantistofudredning ved luminex metode 
 • Genomisk HLA-typebestemmelse med SSP, SBT og NGS 
 • Genomisk HPA typebestemmelse  
 • DNA præparation  
 • Kimærismeundersøgelser 
 • Tilkaldevagt fra hjemmet i tilfælde af organtransplantation 
 • Udvikling og forskning 
Stilling i gruppen for Diagnostisk Immunologi: 
Diagnostisk Immunologi består af to laboratorier samt en mindre forskningsgruppe som samlet set varetager arbejde indenfor diagnostik og behandlingsmonitorering af børn med leukæmi, immundefekte patienter samt autoimmun diagnostik.  Den ledige stilling er indenfor leukæmiområdet. Stillingen har en fredagsvagt ca. hver 6 uge, hvor akutte prøver modtaget inden kl 19 bliver analyseret af vagten. 
 
Opgaver består bl.a. af:  
 • Modtagelse og registrering af prøver  
 • Flowcytometrisk diagnostik af børn og yngre voksne med leukæmi og lymfeknude kræft ved bestemmelse af cellernes immunfænotype.  
 • Flowcytometrisk kvantificering af behandlingsresponset ved sensitiv metode til måling af restsygdom (MRD)  
 • Flowcytometrisk udsortering af cellepopulationer i forbindelse med patientspecifikke behandlinger  
 • PCR baserede teknikker til diagnosticering af patienter med leukæmi og lymfeknudekræft ved påvisning af klonalt immunglobulin og T-celle receptor genrearrangementer  
 • PCR baseret kvantificering af restsygdom (MRD)  
 • Molekylærbiologiske analyser til diagnostik af immundefekte patienter med DNA/RNA baserede analyser  
 • Udvikling og forskning 
---------- 
 
Vi ønsker 2 medarbejdere, der: 
 • Er uddannet bioanalytiker 
 • Har gode samarbejds- og kommunikationsevner   
 • Har et godt overblik 
 • Kan arbejde struktureret og ansvarsbevidst   
 • Er engageret og god til at arbejde i team. 
For yderlige oplysninger ang. stillingen i Transplantationsimmunologi, kontakt afdelingsbioanalytiker Connie Larsen på mail: connie.larsen@regionh.dk eller tlf: 35456778. 
 
For yderlige oplysninger ang. stillingen i Diagnostisk Immunologi, kontakt afdelingsbioanalytiker Helle Venters på mail: helle.haugboelle.venters@regionh.dk eller tlf: 35456777. 
 
Det bedes specificeret i ansøgningen, hvilken stilling der ansøges om. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Region Hovedstaden og bl.a. DBIO. 
 
Ansøgning med relevante oplysninger, CV og uddannelsesbevis sendes online via linket i opslaget senest søndag den 18. marts 2018. 
 
Samtaler vil finde sted i uge 14 og 15.