Jobbet "Sekretariatsleder til Klinisk Biokemisk Afdeling, sekretariatet for tarmkræftscreening, Næstved Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Næstved Sygehus

Ringstedgade 57, 4700 Næstved

Dit næste skridt

Sekretariatet er beliggende på Næstved Sygehus og hører under Klinisk Biokemisk Afdeling.

Screeningssekretariatet varetager driftsfunktionen for tarmkræftscreeningen i Region Sjælland.

Sekretariatet varetager driftsfunktionen af tarmkræftscreeningen i Region Sjælland.

Vi rådgiver borgere og samarbejdspartnere omkring deltagelse i Screeningen.

Vi visiterer, booker og kontakter borgere skriftligt og telefonisk i forbindelse med henvisning til screeningskoloskopi.

Vi har et tæt og godt samarbejde med de kirurgiske afdelinger i regionen, som udfører screeningskoloskopier.

Desuden samarbejder vi med de øvrige screeningssekretariater i landets regioner.

Sekretariatet deltager  i projekter relateret til screening for tarmkræft.

Dine opgaver vil være

Daglig ledelse af Sekretariatet og dets medarbejdere med reference til Klinisk Biokemisk Afdelingsledelse.

Planlægge, koordinere og deltage i det daglige arbejde i Sekretariatet.

Tæt dialog med den tilknyttede lægefaglig ansvarlige om bl.a. samarbejdet med de koloskoperende enheder samt overholdelse af de nationale mål for Screeningsprogrammet.

Medvirke til at de nationale krav til Screeningsprogrammet overholdes.

Samarbejde konstruktivt med de koloskoperende enheder.

Bidrage til fortsat udvikling og høj faglighed.

Medvirke ved udvikling af f.eks. hjemmeside, telefonrådgivning, informationsmateriale m.m.

Dine kvalifikationer

Du er uddannet lægesekretær eller sygeplejerske.

Du har erfaring med at lede et mindre team.

Du har flere års klinisk erfaring med ambulatorievirksomhed og meget gerne indenfor det mave-tarmkirurgiske speciale.

Du har gode IT kundskaber og har flair for at sætte dig ind i nye systemer.

Du har kendskab til Sundhedsplatformen

Du har gode samarbejdsevner, er engageret, handlekraftig og evner at tackle udfordrende situationer.

Du er god til at kommunikere såvel skriftligt som mundtligt.

Du vægter et godt arbejdsmiljø højt og har evnerne til at skabe/bevare det.

Vi tilbyder

En fast fuldtidsstilling, hvor arbejdstiden er beliggende i dagtimerne. Sekretariatet har lukket i weekender og på helligdage.

Hjælpsomme og engagerede kolleger.

Et travlt, men rart arbejdsmiljø.

Introduktionsprogram og individuelt tilpasset oplæring.

Samtaler 20.03.18