Jobbet "Lægesekretær til Mave-, Tarmkirurgisk Afsnit, Mave-, Tarm- og Brystkirurgi, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Mave-, Tarm- og Brystkirurgi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
En stilling som lægesekretær ved Hospitalsenhed Midt, Mave-, Tarmkirurgisk Afsnit, Mave-, Tarm- og Brystkirurgi, Regionshospitalet Viborg, ledig til besættelse pr. 1. maj 2018 eller snarest derefter. Stillingen er en fultidsstilling på 37 timer pr. uge.
 
Om stillingen
Har du lyst til at arbejde i et dynamisk tværfagligt miljø, hvor der er fokus på høj kvalitet og gode patientoplevelser, så er du velkommen her hos os.
 
Der er for afdelingens i alt 12 sekretærerne udarbejdet et arbejdsrul, hvor man på skift har lukkedage til henholdsvis kl. 15.30 ugentligt. Ligeledes indeholder stillingen 3-4 søndags/helligdagsvagter, jævnt fordelt henover året.
 
Dine hovedarbejdsopgaver bliver i tæt samarbejde med afdelingens øvrige sekretærer at varetage skrivning af operationer på såvel dagkirurgiske patienter som operationer på indlagte patienter; henvisninger og svar samt bestilling af diverse undersøgelser.
 
Derudover varetager sekretærerne i dagkirurgisk afsnit behandlingen af afdelingens klagesager samt udarbejder statistikker og indtastning i diverse databaser.
 
Vi søger en kollega, som
 • Er uddannet lægesekretær.
 • Er i besiddelse af imødekommenhed, empati og engagement
 • Er i besiddelse af gode samarbejdsevner samt har lyst til at arbejde tværfagligt.
 • Kan arbejde selvstændigt, bevare overblikket og prioritere i pressede situationer.
 • Kan modtage og formidle ofte mange beskeder.
 • Mestrer venlig og kompetent kontakt til såvel patienter, pårørende og det tværfaglige personale.
 • Trives med en stor kontaktflade.
 
Vi tilbyder
 • Et selvstændigt og spændende job med medansvar og medindflydelse.
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling i en hverdag fyldt med udfordringer, hvor to dage aldrig er ens.
 • Kollegialt sammenhold, baseret på tillid, gensidig respekt og en god portion humor.
 • Et arbejdsmiljø, hvor nøgleordene er åbenhed og frihed under ansvar.
 • Arbejde i et dynamisk team, hvor patienten er i centrum.
 
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.
 
Om Mave-, Tarm- og Brystkirurgi
Mave-, Tarm- og Brystkirurgi består af en sengeafdeling, et sekretariat/dagkirurgisk sekretariat samt en klinik og er en del af det kirurgiske fællesskab bestående af kirurgi, mammakirurgi, urinvejskirurgi og karkirurgi.
 
Der er til sekretariatet tilknyttet et dagkirurgisk sekretærteam på 3 sekretærer, og afdelingen er ligeledes uddannelsessted for lægesekretærelever.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Mave-, Tarm- og Brystkirurgi.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende sekretær Mette Olesen, tlf. 2114 2923.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest torsdag den 22. marts 2018.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag den 5. april 2018.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale