Jobbet "Læge til Ph.d. projekt om leukæmi hos børn og unge" er udløbet

Region Midtjylland

Region Hovedstaden

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus

Dit næste skridt

Ved Børnekræftafdelingen, Århus Universitetshospital samt Børnekræftlaboratoriet (Bonkolab), Rigshospitalet opslås et 3-årigt ph.d.-studie til besættelse i løbet af sommeren 2018.  

Vi søger en motiveret læge, der har lyst til at forske i området leukæmi hos børn og unge.  

Akut leukæmi hos børn og unge voksne

I dag overlever 90% af børn og unge behandlet for den hyppigste børnekræftform; akut lymfoblastær leukæmi (ALL). Det er dobbelt så mange som for blot 40 år siden. Den markante bedring i overlevelse skyldes bedre viden om tumorbiogenetik, mere intensiv behandling samt bedre støttebehandling. Prisen for den høje overlevelse er alvorlige, akutte bivirkninger hos alle patienterne og desuden kroniske senfølger hos op mod 80% af de overlevende. Eksempler på sådanne senfølger er diabetes, osteonekrose og neurokognitive udfald, med en samlet negativ indflydelse på livskvalitet og mortalitet.  

Vi ved meget lidt om senfølgernes biologi, risikofaktorer og progression, hvilket forhindrer en egentlig evidensbaseret follow-up samt forebyggende interventioner i relevante risikogrupper. Forskning på dette område kan være med til at bane vej for et bedre liv efter helbredelse for kræft.  

Ph.d. projektets primære fokus  

At undersøge spektret af senfølger efter behandling for ALL i barndom og tidlig voksenalder i en veldefineret dansk kohorte (NOPHO ALL2008), samt at identificere mulige tidlige risikofaktorer og underliggende biologiske, fysiologiske og psykosociale aspekter.  

En forskningsuddannelse  

Projektet omfatter både klinisk forskning med direkte kontakt til de overlevende, spørgeskemaundersøgelse, datahåndtering og statistisk analyse. Projektet er nationalt og du vil arbejde sammen med alle landets fire børnekræftafdelinger samt flere hæmatologiske afdelinger. Du får mulighed for interaktion med vores internationale samarbejdspartnere og forventes at deltage aktivt i udenlandske kongresser. Din hverdag vil foregå i et team bestående af forskningsaktive læger, cellebiologer, laboranter, statistikere og sociologer med mangeårig erfaring indenfor klinisk forskning i leukæmibehandling af børn. Vi brænder for vores projekter og finder glæde i et uhøjtideligt, men inspirerende fælles miljø.  

Vi forventer  

Først og fremmest at du er nysgerrig, engageret og struktureret. 
Har du erfaring fra tidligere forskning og/eller fra klinisk arbejde indenfor pædiatri, hæmatologi eller intern medicin er det fordel, men ikke et krav.  

Ansættelsesvilkår  

Ansættelsen er på Rigshospitalet, men den Ph.d.-studerende vil primært arbejde fra Århus Universitetshospital i samarbejde med forskere der og på Rigshospitalet. 
Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst og retningslinjer fra RegionH. 
Ved behov for yderligere information ret henvendelse til overlæge, Ph.d. Thomas Frandsen 35458364/ 35455051. 
Skriftlig ansøgning med C.V. senest 2. april 2018 kl. 24.00 
Søg stillingen via nedenstående link.  

Ansættelsessamtaler afholdes efter ansøgningsfristen og påtænkes afsluttet senest ultimo april.  

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.  

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.  

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.