Jobbet "Afdelingslæge til reumatologisk afsnit" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

Du vil i denne stilling få mulighed for at sætte dine faglige kvalifikationer og kompetencer i videreudvikling inden for fagområdet i spil i en afdeling med velkvalificerede og engagerede medarbejdere.

Vi tilbyder

 • Godt arbejdsmiljø med en god stemning
 • Motiverede og velkvalificerede medarbejdere, der indgår i et tæt samarbejde med den lægelige stab
 • Tilbud om at have dagligt ansvar indenfor et af afdelingens funktionsområder
 • Tilbud om tilknytning til sygehusets forskningsmiljø
 • Afdelingen deltager i undervisning af medicinstuderende og yngre læger, herunder hoveduddannelse i reumatologi

Vi forventer at du

 • Har vilje og evne til at samarbejde på tværs og til at finde løsninger i et tværfagligt regi
 • Er kreativ og udviklingsorienteret
 • Har gode evner til samarbejde og formidling
 • Er dynamisk, engageret og visionær
 • Gennem dine faglige og personlige kvalifikationer skal du motivere medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere
 • Ved hjælp af klar kommunikation kan du fastholde et godt samarbejde på tværs af faggrupper og på tværs af sektorgrænser

Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus

Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus varetager intern medicinske grenspecialer i geriatri, lungemedicin/allergologi, medicinsk gastroenterologi, endokrinologi, nefrologi, kardiologi og reumatologi. Afdelingen råder over 165 sengepladser samt en række specialespecifikke ambulatorier og dialyseafsnit.

Den 1. februar 2016 åbnede vi Medicinsk Fællesambulatorium, som sikrer at patienten på en og samme dag får mulighed for at møde læger fra forskellige subspecialer. Vi lægger vægt på sammenhængende patientforløb og anerkender et nødvendigt tværfagligt fokus med høj grad af samarbejde og tid til kollegial rådslagning som naturlige forudsætninger herfor.

Reumatologisk afsnit

Det reumatologiske afsnit varetager på specialeniveau behandling af patienter med inflammatoriske led- og bindevævssygdomme samt patienter med osteoporose.

Du kommer til at varetage, på lige fod med afsnittets øvrige speciallæger, behandling af patienter med reumatiske sygdomme.

Der findes seks ultralydsapparater i ambulatoriet.

Der er tilknyttet ambulatoriet seks reumatologi sygeplejersker og tre osteoporose sygeplejerske.

Speciallægestaben i reumatologi består af en specialeansvarlig overlæge, fire overlæger og to læger i hoveduddannelse i reumatologi. Vi søger staben udvidet med 1-2 afdelingslæger. En professor i endokrinologi er også tilknyttet osteoporoseklinikken. Herudover er tilknyttet et antal reservelæger i andre hoveduddannelsesforløb samt introduktionsstillinger til det intern medicinske hovedområde.

Osteoporoseklinikken, som er tilknyttet reumatologisk ambulatorium, har modtaget sølvstatus fra International Osteoporosis Foundation (IOF) som det første i Danmark og det fjerde i norden.

Ud over ambulatorievirksomheden vil du på lige fod med de øvrige speciallæger i Medicinsk Afdeling deltage i de fælles vagt som pt. er med 22 læger på skift. Der vil endvidere kunne påregnes deltagelse i stuegangsfunktion på et af vore sengeafsnit med en hyppighed der udgør en uges tjeneste ca. hver 6. uge samt øvrige opgaver der omfatter tilsyn på diverse andre afdelinger på sygehuset, samt telefonisk rådgivning, både internt og eksternt.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende aftale for overenskomstansatte afdelingslæger.

Ansættelsen indebærer deltagelse i den fælles medicinske vagt med mindre andet aftales.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge Per Johansen, 59 48 46 10 eller ledende overlæge Henrik Ancher Sørensen, 59 48 45 01.

Holbæk Sygehus anvender en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

Ansøgere bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syv kompetencer.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. 
Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om Holbæk Sygehus her.