Jobbet "Lægesekretær i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Viborg, genopslag" er udløbet

Region Midtjylland

BUC Sekretær Viborg

Søndersøparken 15, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Vi søger en ny lægesekretærkollega 37 timer/uge i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Viborg. Stillingen er ledig til besættelse pr. 01.05.18 eller snarest derefter.
 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Viborg (BUC) hører under Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland, som varetager den psykiatriske behandling af børn og unge i alderen 7 - 18 (21) år. BUC i Viborg består af et ambulatorium for skolebørn og et ambulatorium for unge. Desuden et sengeafsnit for skolebørn.
 
I stillingen varetager du sammen med dine fire øvrige kolleger bl.a. booking af patientforløb, modtagelse af patienter, telefonkontakt med vores patienter, pårørende og andre samarbejdspartnere. Skrivning af journalnotater for alle patienter i BUC, behandling af bl.a. anmodninger og epikriser samt øvrige patientadministrative opgaver i et travlt sekretariat.
Du bliver en del af en kompetent lægesekretærgruppe, hvor vi hjælper hinanden på tværs af specialer og afsnit samt indgår i et tæt tværfagligt samarbejde.
 
Din jobprofil
 
Vi tilbyder
 • et godt tværfagligt samarbejde
 • åbenhed overfor initiativer og gode idéer til optimering af fx opgaveløsning
 • afvekslende arbejdsopgaver
 • mulighed for faglig og personlig kompetenceudvikling
 • et spændende job på en arbejdsplads i stadig udvikling
 • et kompetent sekretærteam som gerne deler viden
 
Du er
 • uddannet lægesekretær, engageret og proaktiv i din tilgang til arbejdet
 • positiv og har lyst til tværfagligt samarbejde
 • rutineret bruger af Midt-EPJ og Officepakken
 • fortrolig med forløbsbooking, dog ingen betingelse
 • klar til at tage nye udfordringer op og har en stabil fremmødeprofil
 • interesseret i at arbejde med forandringsprocesser.
 
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
 
Du kan få flere oplysninger om stillingen hos lægesekretær og koordinator Merete Kjærgaard Jørgensen tlf. 7847 3605 mail: Merete.K.Joergensen@viborg.rm.dk eller ledende lægesekretær Jette Vollbrecht Amdi, tlf. 2042 1878, mail: jette.amdi@ps.rm.dk
 
Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos Rikke Vad rikvad@rm.dk
 
Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på www.buc.rm.dk
 
Ansøgningsfrist: Søndag  den 18.3.2018.
Samtaler finder sted: Onsdag d. 21. marts 2018.

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.
 
Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Center
BUC er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUC består af 8 kliniske afsnit fordelt i Risskov, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et sekretariat i Risskov. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUC dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.  Centeret modtager årligt 4619 eksterne henvisninger og der er kontakt med 7500 unikke cpr.nr.(2016) Centeret har et bruttobudget på 267 mio. kr. og ca. 550 medarbejdere.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.