Jobbet "Overlæge i Socialmedicinsk Center" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Ndr. Fasanvej 57, vej 8, indgang 2, 2. sal, 2000 Frederiksberg

Dit næste skridt
Overlæge i Socialmedicinsk Center – et center i udvikling  
På Frederiksberg Hospital, Socialmedicinsk Center, opslås en stilling som overlæge ledig til besættelse 01.05 2018 eller snarest derefter.  
 
Kvalifikationer 
Bred klinisk erfaring indenfor flere sygdomsområder. Ansøger skal være i stand til at vurdere et bredt spektrum af såvel somatiske som psykiatriske lidelser.  
Bred uddannelse og erfaring, herunder mindst 3 års dokumenteret klinisk erfaring på speciallægeniveau inden for det socialmedicinske område. 
Erfaring fra arbejde med udredning, arbejdsfastholdelse og rehabilitering.  
Mindst 3 års erfaring på seniorniveau fra samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, bl.a. kommuner. 
 
Der lægges vægt på gode evner til samarbejde og kommunikation, samt evne til at bevare et professionelt overblik, også i komplicerede sager. Endvidere lægges vægt på initiativ og engagement, samt en positiv indstilling til Socialmedicinsk Centers fremtidige udfordringer og udvikling. 
Erfaring med samt lyst og evne til at påtage sig ledelsesmæssige opgaver. 
Erfaring med forskning og projektarbejde indenfor det socialmedicinske område vil være en fordel. 
 
Om Socialmedicinsk Center 
Socialmedicinsk Center er en selvstændig afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.  
Afdelingen har brede socialmedicinske funktioner med særlig fokus på udredning af funktions- og arbejdsevne, samt arbejdsfastholdelse og rehabilitering. Afdeling har 65 fastansatte medarbejdere heraf 39 læger. 
Under Socialmedicinsk Center hører også Center for Voldsramte, der skal håndtere personer, der er voldsramte i det nære miljø.  
 
Socialmedicinsk Centers funktioner er især følgende:  
 1. Ambulant socialmedicinsk udredning.  
 2. Levering af sundhedsfaglig rådgivning til kommunerne. 
 3. Arbejdsfastholdelse og rehabiliteringsforløb. 
 4. Undervisning og formidling. 
 5. Forskning og udvikling. 
 
En af afdelingens hovedopgaver er at varetage de sundhedsfaglige opgaver relateret til reformer af dels førtidspension og fleksjob og dels sygedagpenge. 
 
 
Vi kan tilbyde dig 
 • Et dynamisk, ligefremt og innovativt arbejdsmiljø i en afdeling under opbygning og udvikling. 
 • Spændende og afvekslende opgaver med stor tværinstitutionel kontaktflade, både internt og eksternt.  
 • Et stærkt undervisningsmiljø 
 • Tværfagligt samarbejde herunder også faglig sparring. 
 • Opgaver med faglig sparring/supervision af kollegers journaler/erklæringer 
 • Dygtige og engagerede kollegaer. 
 
Arbejdet indebærer 1 – 2 dages udearbejde i en af regionens 29 kommuner. Stillingen er vagtfri.  
 
Den faglige bedømmelse af ansøgningen vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor de 7 kompetenceområder, der svarer til alle de 7 roller i den nye speciallæge ordning, jf. ”Vejledning for faglige bedømmelser af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden”.  
 
Løn- og ansættelsesforhold vil være i overensstemmelse med gældende overenskomst. Der må påregnes udetjeneste i Region Hovedstads området 1-2 dage/uge. 
Yderligere oplysninger om stillingen, herunder stillingsbeskrivelse, kan fås ved henvendelse til Ledende overlæge, Sven Viskum, 3864 9802 eller mobil +45 5171 1909 eller til overlæge Henrik Agerlin Petersen på 3864 9849. 
 
Ansøgningsfrist d. 11.04.18 og samtaler forventes afholdt d. 18.04.18 og d. 25.04.18.