Jobbet "Jordemoder gennem hele livet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Er du vores nye kollega i Nord? 
 
Vi søger 
Jordemødre til et antal faste stillinger pr. 1. juni 2018 eller hurtigst muligt derefter.
Vi søger jordemødre både til Fødegang og Akut Modtagelse for Gravide, hvor man som ansat har mulighed for at vælge en af afdelingerne som primær arbejdsplads. 
Fødeafdelingen på Nordsjællands Hospital – Hillerød er gennem det sidste år vokset og varetager nu ca. 4100 fødsler årligt. 
 
 
Du vil blive en del af 
 • En afdeling med dygtige, engagerede medarbejdere og høj faglig standard 
 • En arbejdsplads med godt samarbejde både mono- og tværfagligt via faglig åbenhed, hvor vi kan være stolte af vores obstetrik og jordemoderfaglighed 
 • En arbejdsplads med Afdelingsjordemødre i alle vagtlag - alle ugens syv dage 
 • En arbejdsplads hvor vi ønsker at skabe et godt uddannelsesmiljø, og med de uddannelsesansvarlige jordemødre tæt på klinikken
 
Vi har konstant fokus på arbejdsmiljøet 
 • Vi vægter at tage hånd om hinanden 
 • Vi har en vagtcentral som sikrer dækning af vagtberedskabet 24-7, som er behjælpelig med medarbejderenes skemamæssige ønsker mv. 
 • Fokus på at få arbejdsliv og privatliv til at gå op i en højere enhed med fokus på fleksible løsninger, som tilpasses den enkeltes behov 
 • Mulighed for arbejde hver 3. weekend – 12 timers team hvor man selv tilrettelægger sine arbejdsweekender 
 • Fuldtidsansættelse med mulighed for afspadsering af tillæg 
 • Supervision for nyuddannede 
 • Mentorordning til nyuddannede jordemødre 
 • Social arbejdsplads hvor jordemødre og assistenter altid er klar på sociale arrangementer
 
Vi har fokus på faglighed og nytænkning i patientforløb 
 • Hjemmebarsel – Ambulant tilbud til alle barslende 
 • Nyetableret fagcafe med undervisning og faglige diskussioner 
 • Opstart af telemedicin for svangre-patienter 
 • Deltagelse i faglige forskningsprojekter: ”Tryg igangsættelse”, Condisox (S-drop anvendelse under fødsel), Fitmum m.fl. 
 
Vi kan tilbyde arbejde indenfor følgende funktioner 
 • Akut Modtagelse for Gravide, der drager omsorg for både de akutte og indlagte gravide 
 • Særlig funktion på Akut Modtagelse for Gravide, som varetager forløbet for de gravide hvis fødsel skal igangsættes 
 • En fødeafdeling som modtager de fødende direkte, så vurdering og plan fra start lægges af jordemødre på fødegangen 
 • En ud-kørende funktion som varetager hjemmebesøg hos de kvinder, der har født ambulant 
 • En barselsjordemoderfunktion, hvor et team af jordemødre varetager efterfødselskonsultation med de nybagte forældre, samt efterfødselssamtaler 
 • Fødsels- og forældreforberedelse i mindre hold 
 • Et fast team af jordemødre, der i samarbejde med læger og sygeplejersker varetager de elektive sectioer 
 • Jordemoderkonsultationer fordelt fire forskellige steder i vores optagerområde 
Vi lægger vægt på, at alle jordemødre ansat på Nordsjællands Hospital – Hillerød er indstillet på at varetage flere dele af de jordemoderfaglige opgaver. 
 
Der kan indgå både rådighedsvagter og 12-timers vagter som en del af dit skema. 
 
Kvalifikationer
Nordisk autorisation som jordemoder.
 
Yderligere oplysninger  
Fås ved henvendelse til: Vicechefjordemoder Susanne Nedergaard Mikkelsen, tlf. 48 29 64 63, Vicechefjordemoder Gitte Ulriksen, tlf. 48 29 58 59.  
 
Ansøgningsfrist: d. 6. april 2018 kl. 12.00 
Samtaler forventes afholdt: d. 13. april 2018 
 
Ansøgning sendes via nedenstående link.