Jobbet "IT konsulent til arbejdet med sygehusenes bookingsystem i Region Nordjylland" er udløbet

Region Nordjylland

Klinisk IT Forvaltning

Hadsundvej 190, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Efter en intern rokade i IT- huset, søger vi en ny kollega til det team, der arbejder med Region Nordjyllands bookingsystem, (Bookplan), samt Region Nordjyllands billeddiagnostiske system, (EasyViz – RIS/PACS).

Du vil i denne stilling have berøring med begge områder, men primært arbejde med forvaltning af bookingsystemet.

Bookingsystemet bruges til at planlægge tider, personale, lokaler og udstyr i forbindelse med patienters undersøgelse og behandling på sygehuset. Bookingsystemet hjælper den, der planlægger, med at vælge optimale kombinationer set fra både patientens og sygehusets vinkel.

Hvad laver vi i Klinisk IT Forvaltning? 
Forvaltningen af Region Nordjyllands IT systemer dækker et bredt spekter af opgaver vedrørende anvendelse og drift af de systemer, der understøtter sygehusenes arbejdsgange. Vores fokus er på systemernes funktionalitet og indbyrdes samspil. 
I denne stilling vil opgaverne blandt andet være:
  • Anvendelsesstøtte til brugere.
  • Opklaring af fejlsituationer.
  • Dialog med brugere om ønsker til ændringer.
  • Koordinering af brugerklub samarbejde.
  • Prioritering og styring af indhold i nye versioner af systemet.
  • Test af ændringer og fejlrettelser i systemerne.
  • Udarbejdelse af vejledninger og nyhedsbreve.
  • Deltagelse i møder med leverandører og andre samarbejdspartnere.
  • Deltagelse i udviklingsprojekter.
 
Hvad søger vi?
Du har erfaring med anvendelse af bookingsystemer på sygehuse, gerne som lægesekretær eller anden klinisk baggrund.

Du har interesse for, og en solid viden om, både den kliniske verden og sundhedsinformatiske løsninger og formår at se muligheder for, hvordan de to spiller bedst sammen.  

Du trives med selvstændige arbejds- og ansvarsområder og fungerer samtidig godt med opgaver, der løses i samarbejde med andre. Du arbejder løsningsorienteret og struktureret og evner at være den drivende kraft i forhold til afklaring af ofte komplicerede problemstillinger.

Hvem er vi?
Klinisk IT Forvaltning er en funktion i kontoret IT Forvaltning, Drift og Support, som i alt beskæftiger knapt 100 medarbejdere. Klinisk IT Forvaltning består af 34 medarbejdere, og vi arbejder primært med at understøtte den daglige brug, samt sikre den fortsatte udvikling, af de kliniske IT systemer. Dette med henblik på at sikre at systemerne fungerer optimalt i hverdagen og lever op til de krav, der stilles på baggrund af eksempelvis kvalitetsmål og gældende lovgivning. Vi har et tæt samarbejde med de øvrige funktioner i IT afdelingen.

Udover forvaltning af systemerne deltager vi som specialister i IT afdelingens projekter.  
Klinisk IT Forvaltning organiserer arbejdet med IT systemerne i fire teams bemandet af medarbejdere med specialistviden. Hvert team arbejder med en gruppe af systemer. Vi lægger vægt på, at vore medarbejdere samtidig evner at se sammenhænge på tværs af de tre teams ansvarsområder.

Hvad tilbyder vi?
Vi kan tilbyde en arbejdsplads med godt arbejdsmiljø, høj aktivitet og fokus på kvalitet i ydelserne til vores brugere og samarbejdspartnere. Du får en spændende og travl hverdag, hvor de færreste dage er ens – dette i et tæt samarbejde med engagerede og dygtige kollegaer.

Der er tale om fastansættelse i en fuldtidsstilling.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og konkret lønforhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Funktionsleder Lene Secher på mail les@rn.dk eller telefon 50 92 55 58. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.

Ansøgning og CV skal være indsendt senest 2. april 2018.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført 9. april 2018.  

For at komme i betragtning til stillingen, skal du søge jobbet ved at klikke på SØG JOB. Kun ansøgninger som er sendt via vores hjemmeside tages i betragtning