Jobbet "Psykolog søges til den ambulante psykiatri i Frederikshavn." er udløbet

Region Nordjylland

Ambulatorium for Psykiatri, Frederikshavn

Skelvej 30, 9900 Frederikshavn

Dit næste skridt
PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND
KLINIK PSYKIATRI NORD
PSYKIATRISK AMBULATORIUM, FREDERIKSHAVN                
 
Ved Psykiatrisk Ambulatorium i Frederikshavn er en fuldtidsstilling som psykolog ledig til besættelse 01.05.18 eller snarest derefter.

Ambulatoriet varetager den almenpsykiatriske behandling af patienter fra Frederikshavn og Læsø kommuner. Der er aktuelt ca. 300 patienter tilknyttet ambulatoriet.

Psykiatrisk Ambulatorium i Frederikshavn er et decentralt ambulatorium i Klinik Psykiatri Nord. Ambulatoriets primære opgaver er udredning og behandling af mennesker inden for hele det psykiatriske spektrum, dog med mulighed for at viderehenvise til specialiserede tilbud på hoved- eller regionsfunktionsniveau. Der er differentieret behandling i forhold til diagnose og sværhedsgrad, hvor der tages udgangspunkt i behandlingselementer beskrevet i pakkeforløb.

Behandlingen består af psykoterapi, både gruppe og individuelt, farmakologisk behandling, støttende, indsigtsgivende samtaler samt psykoedukation. Der er tradition for gruppebehandling, hvor patienterne kan tilbydes kognitiv depressionsgruppe, psykodynamisk gruppe, recoverygruppe for patienter med psykose, stemmehørergruppe, dobbeltdiagnosegruppe, tværdiagnostisk gruppe for unge og livsstilsgruppe etableret i samarbejde med sundhedscenteret og støttecenteret i Frederikshavn kommune.

Personalet arbejder tværfagligt i to teams har psykoterapeutiske uddannelser inden for kognitiv, psykodynamisk og mentaliseringsbaseret terapi.

Holdningsmæssigt vægter vi mødet med det enkelte menneske og patientinddragelse bl.a via Patientens Team, hvor betydningsfulde samarbejdspartnere omkring patienten inddrages.

Der er et tæt samarbejde med psykiatrisk sengeafdeling i Frederikshavn med flere fælles behandlingstilbud, og der er et veludbygget tværsektorielt samarbejde med Frederikshavns Kommune, herunder Center for unge, støttecentre, kommunale sagsbehandlere, misbrugscenter med flere. Telepsykiatri med Læsø kommune er under opbygning.

Personalsammensætningen i ambulatoriet består af en overlæge, en speciallæge, to psykologer, fem sygeplejersker, en socialrådgiver samt to sekretærer. Vi har i få timer ugl. ansat en medarbejder med brugerbaggrund, som er uddannet stemmefacilitator.

Ambulatoriet har uddannelsessøgende læger indenfor såvel psykiatri som almen medicin samt sygeplejestuderende.

Kliniske arbejdsopgaver:
  • Udredning, herunder fx testning og diagnostik
  • Udarbejdelse af behandlingsplaner
  • Gruppe- og individuel terapi
  • Psykoedukation
  • Supervision og undervisning 
Kvalifikationer:
  • Gerne autoriseret psykolog
  • Erfaring med målgruppen og klinisk arbejde inden for psykiatrien
  • Erfaring med supervision og undervisning
  • Evne til at arbejde selvstændigt
  • Kreativ, dynamisk, flittig, fleksibel og struktureret arbejdsform
I Klinik Psykiatri Nord er der desuden tværgående faggruppemøder, undervisning og andre arrangementer for psykologerne.

Du kan læse mere om Klinik Psykiatri Nord på vores hjemmeside www.psykiatri.rn.dk