Jobbet "Ledende overlæge til Øjenafdelingen, Aalborg Universitetshospital" er udløbet

Region Nordjylland

Øjensygdomme

Hobrovej 18 - 22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
En stilling som ledende overlæge ved Øjenafdelingen, Aalborg Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. september 2018 eller efter nærmere aftale.
 
Øjenafdelingen har rødder i Kamillianermunkenes virksomhed i Aalborg først i 1900-tallet, og har især i de seneste årtier gennemgået en kraftig udvikling til nu at være en del Universitetshospitalet, der servicerer den nordjyske befolkning på 587.000 indbyggere med behandling af de fleste typer øjensygdom. Specialet råder p.t. over 2 senge. I 2017 blev der foretaget 275 udskrivninger. Specialets øvrige aktivitet var 39.273 ambulante besøg og 13.454 operationer (incl. AMD) i 2017. Der er pr. 1 marts ansat 33 læger (1 ledende overlæge, 8 overlæger, 11 afdelingslæger og 13 læger under uddannelse, herunder også stud.med).
 
I 2017 blev en udviklingsplan for Øjenafdelingen principbesluttet med henblik på at skabe større behandlingskapacitet både kvantitativt og kvalitativt i de kommende år. Det er en af den ledende overlæges vigtige arbejdsområder at få fulgt op på udviklingsplanen. 
 
Øjenafdelingen deltager i uddannelse og undervisning af yngre læger, studerende og sygeplejersker. Den ledende overlæge er medansvarlig for, at denne undervisning finder sted. Undervisning af yngre kolleger under deres speciallægeuddannelse vægtes højt, og er en integreret del af specialets virke.

Aalborg Universitetshospitals strategi indeholder et kraftigt fokus på patientinvolvering og tværfagligt samarbejde omkring patienten. Det forventes, at den ledende overlæge vil være med til at sætte en dagsorden i Øjenafdelingen, der rummer denne strategi.

Ledelsesområde
Den ledende overlæge udgør sammen med en afsnitsledende sygeplejerske, en ledende lægesekretær og lærestolsprofessoren et lederteam, der med udgangspunkt i Ledelses- og Virksomhedsgrundlaget og ledelsesregulativet (http://personalenet.rn.dk/organisation/ForLedere/RammerForLedere/Documents/Ledelsesregulativ%20pr.%201.%20januar%202018.pdf) for Region Nordjylland har ansvaret for klinikkens daglige drift, herunder personaleledelse, patientbehandling og pleje.
 
Afdelingsledelsen har ansvaret for udvikling af afdelingen fagligt, organisatorisk og videnskabeligt med henblik på løbende at justere behandlingsmulighederne i overensstemmelse med borgernes behov og den politiske ledelses retningslinjer, og at bidrage til fagets udvikling og universitetshospitalets omdømme.
 
Den ledende overlæge har personaleledelse og økonomiansvar for personaleforbruget for afdelingens læger med mulighed for en vis grad af uddelegering, fx ledelse af uddannelseslæger til den uddannelsesansvarlige overlæge og ledelse af læger med forskellig charge til teamledere. Den ledende overlæge er ansvarlig for forbruget på øvrig drift inden for afdelingens samlede økonomi, og er - i tæt samarbejde med den øvrige afdelingsledelse -  ansvarlig for det lægefaglige speciales samlede drift og funktion.

Det forventes, at ansøger har uddannet sig inden for ledelse eller er villig dertil, samt at indgå i de uddannelsesforløb, der er obligatoriske i Region Nordjylland. Afdelingsledelsen er en del af den udvidede klinikledelse og deltager i fælles møder og aktiviteter i Klinik Hoved–Orto, og refererer til klinikchefen.

Ansøgning forventes ud over et CV at indeholde tanker om planer for afdelingens fortsatte udvikling.
 
I overensstemmelse med Region Nordjyllands ansættelsespolitik bedes venligst anført referencer.

I forhold til stillingen som ledende overlæge, vil ansøger blive bedømt ud fra de 7 lægeroller.
 
Ansøgningsfrist 30. marts 2018. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 15 eller 16.
 
Nærmere oplysninger om stillingen, herunder en stillings- og funktionsbeskrivelse, kan indhentes hos klinikchef Frank Skriver Mikkelsen, tlf. 97660420 og hos konstitueret overlæge Carl Uggerhøj Andersen, tlf. 97662632, cua@rn.dk.
 
Ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til aftale for lægelige chefer mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Ansættelse
Pr. 1. september 2018 eller efter aftale