Jobbet "Ledende overlæge til Akutafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
Er du en engageret leder, der brænder for at udvikle og organisere fremtidens Akutafdeling, som en helt central afdeling i vores kommende akuthospital? Så er du måske vores nye ledende overlæge. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (BFH) søger pr. 1. juni 2018 en fagligt stærk og erfaren ledende overlæge til Akutafdelingen, en leder med visioner og ambitioner om at skabe en stærk akutafdeling i et velfungerende akuthospital.  
 
Opgaven 
Det er sjældent, at et enkelt jobopslag rummer så mange opgaver og muligheder, men her er det! Hvis du brænder for både faglig ledelse og udvikling og samtidig vil medvirke centralt i en omfattende organisationsforandring, så er dette en opgave for dig. 
 
Du indgår sammen med den ledende oversygeplejerske i ledelsesteamet og I har sammen ansvaret for den samlede ledelse, udvikling og drift af Akutafdelingen.  
 
Vi søger en leder der kan videreudvikle afdelingens optimale funktion i det nuværende hospital, med fokus på høj faglig kvalitet, patientsikkerhed, borgerinddragelse og udvikling af det tværsektorielle arbejde. Du skal samtidig sikre afdelingens aktive medvirken i udviklingen frem mod ibrugtagningen af Det Nye Bispebjerg Hospital, med særligt fokus på udvikling og implementering af optimale akutte patientforløb, internt såvel som tværgående. BFH står over for en omfattende udviklingsopgave. Det nye hospital, der bl.a. skal rumme Akutmodtagelsen med op til 120 behandlings og sengepladser, er ved at være færdigtegnet. De første delelementer ibrugtages primo 2019, hovedflytningen sker ultimo 2022.  Forude står derfor udviklingsopgaverne, de organisatoriske forandringer, den interne afdelingsorganisering, uddannelsesopgaver og om nogle år selve flytteopgaven. Alle opgaver, hvor afdelingsledelsen får en central funktion og rolle. 
 
Dernæst skal du være en central driver i forhold til afdelingens øvrige primærfunktioner, uddannelse og forskning. Særlige fokusområder bliver den nye speciallægeuddannelse i akutmedicin, hvor BFH ønsker at blive en central aktør og forskningsopgaven, som hospitalet gerne ser styrket væsentligt på det akutte område. 
 
Baggrund, profil og kompetencer 
Du skal have dansk speciallægeanerkendelse. Ligeledes har du gerne en lederuddannelse og erfaring med ledelse. 
 
Velvidende at ingen kan opfylde alle krav og ønsker er her nogle bud på de personlige kvalifikationer: 
 
Som leder er du dynamisk, handlekraftig og lydhør med stor respekt for alle faggrupper i det tværfaglige samarbejde. Du samarbejder, først og fremmest med din afdelingsledelse og medarbejdere, men også tværgående ud i hospitalet. Du leder med åbenhed og transparens, kan uddelegere, sætte mål og når dem gennem samarbejdet i afdelingsledelsen og med afdelingens medarbejdere. Du er en samlende figur i afdelingen og på hospitalet, god til at skabe og opretholde netværk med blik for såvel afdelingens som hospitalets behov. Du har karisma og personlig gennemslagskraft, med en åben, synlig og udadvendt ledelsesstil. 
 
Afdelingen 
Akutafdelingen rummer akutmodtagelsen på BBH, akutklinikken på Frederiksberg Hospital og de medicinske modtageafsnit (40 senge) på Bispebjerg. Derudover består Akutafdelingen af en Tværsektoriel Udrednings- og Udskrivningsenhed, Afdelingen for Sammenhængende Patientforløb samt den Centrale Visitationsenhed for planlægningsområde BYEN. Det samlede ledelsesområde har i alt 110 fuldtidsstillinger. Akutafdelingen er i forhold til optageområde landets næststørste og betjener 460.000 borgere i København og Frederiksberg Kommune. Der er på årsbasis mere end 110.000 besøg i skadeafsnittene og ca. 15.000 indlæggelser om året i de medicinske modtageafsnit. Du kan læse mere om afdelingen her
 
Hospitalet  
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (BFH) dækker som akuthospital optageområde ”Byen”, med godt 460.000 indbyggere. Der varetages opgaver på hoved- og regionsniveau såvel som udvalgte højtspecialiserede områder. Hospitalet har udover de faglige kerneopgaver en stor uddannelsesportefølje og prioriterer forskning indenfor alle fagdiscipliner højt. De kommende fem år afsluttes byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg og alle funktioner samles derefter på BBH- matriklen. Du kan læse mere om Bispebjerg og Frederiksberg Hospital BBH, her og FRH, her
 
Løn og ansættelse 
Ansættelse sker i henhold til aftale vedrørende lægelige chefer indgået mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner. 
 
Ansøgning 
Vi skal modtage din ansøgning senest den 28. marts 2018, kl. 12.00. Du skal skrive din ansøgning i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de syv lægeroller, og vi beder dig beskrive dine kompetencer i forhold til disse. På baggrund af din beskrivelse og dit CV vil bedømmelsesgruppen foretage den faglige vurdering af din ansøgning. Vurderingen foretages i henhold til Region Hovedstadens vejledning ”Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger” (26. januar 2017). 
 
Vi holder de første samtaler den 9. april 2018. De ansøgere, der efter første samtale, går videre i forløbet vil blive inviteret til en anden samtale den 18. april. Begge dage efter 14.00. Ligeledes vil vi de ansøgere, der inviteres til anden samtale vil blive interviewet (dialog samt profilbeskrivelse) og gennemgå en test i mellem de to samtaler. 
 
Yderligere information 
Hvis du er interesseret i stillingen er du meget velkommen til at kontakte enten ledende oversygeplejerske Charlotte Rahbek på telefon 24 83 75 03 eller vicedirektør Kristian Antonsen på 
telefon 21 60 01 00. 
 
Tiltrædelse den 1. juni 2018 eller snarest derefter 
 
Materiale og links: Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller kan du se her