Jobbet "Overlæge, affektiv sengeafsnit, Regionspsykiatrien Vest, Herning" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Vest Overlæger

Gl Landevej 61, 7400 Herning

Dit næste skridt
Vil du være med til at tegne fremtidens psykiatri i Regionspsykiatrien Vest? Har du lyst til at blive en del af en visionær afdeling i markant udvikling? Så er du måske vores nye overlæge.
 
Stillingen er til besættelse 1. maj 2018, eller hurtigst muligt derefter.

Dit job og vagtforhold
Du vil være overlæge for et specialiseret team, som varetager klinisk undersøgelse, diagnosticering og behandling.
For at bidrage til enhedens kontinuerlige arbejde med at sikre høj faglig standard i patientbehandlingen vil du desuden varetage intern undervisning og vejledning, ligesom du vil indgå i enhedens samarbejde med eksterne samarbejdspartere.

Som overlæge vil du have mulighed for, men det er ikke et krav, at indgå i bagvagtslaget samt beredskabsvagt.
Foruden bagvagten er der et tilstedeværende forvagtslag.

Bemærk at der, som følge af afdelingens fremtidige udflytning til Gødstrup, vil kunne forekomme ændringer i vagtstrukturen.
 
Vi søger en overlæge der:
  • er speciallæge i psykiatri med en bred psykiatrisk erfaring og kan opfylde bedømmelseskriterierne for speciallæger fastsat af Region Midtjylland.
  • har interesse for og gerne erfaring med patienter med affektive lidelser
  • kan lide at deltage i undervisnings- og udviklingsaktiviteter
Der er velvilje til – efter nærmere drøftelse med afdelingsledelsen - økonomisk at understøtte videreuddannelse inden for fagspecifikke områder.
Med egen psykiatrisk forskningsenhed vil der desuden være gode muligheder for at deltage i forskning.

Regionspsykiatrien Vest
Regionspsykiatrien Vest er en stor voksenpsykiatriske afdeling i Region Midtjylland og har ansvar for behandling af voksne i den vestlige del af regionen. Vi behandler et bredt spektrum af psykiatriske lidelser.
Regionspsykiatrien Vest er én afdeling, pt. med adresser i Herning og Holstebro og indeholder:
  • Døgnafsnit Herning. Hvert afsnit er særligt specialiseret i forhold til: akut psykiatri, affektive lidelser og psykoselidelser.
  • Akut Ambulant Team i Holstebro
  • Ambulante funktioner: Psykose og Affektiv
  • Forskningsenhed
  • Stabsfunktion og sekretariat
Regionspsykiatrien Vest er inde i en markant udvikling. Vi er nu i gang med organisations ændringer, så vi er klar til flytningen til det nye og moderne hospital i Gødstrup i 2020, i fælles rammer med Hospitalsenheden Vest, blandt andet med fælles akut modtagelse.
 
Yderligere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner.
Ansøgeren bedømmes ud fra de 7 lægeroller. Du bedes fremsende ansøgning inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne.

Du kan læse mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Janne Rezagi i tlf. 21544604.
 
Du kan søge jobbet ved at klikke på "Send ansøgning". Vedhæft din ansøgning og dit CV samt dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format). Husk at mærke ansøgningen ”Overlæge affektiv”.

Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag den 18. marts 2018
 
Ansættelsessamtaler forventes afviklet uge 12.
 
Du kan læse mere om os på www.rv.rm.dk.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale