Jobbet "Introduktionsstilling i anæstesiologi nr. 8003-40-84-i-04" er udløbet

Region Nordjylland

Klinik Anæstesi: Klinikledelse

Bispensgade 37, 9800 Hjørring

Dit næste skridt
Introduktionsstilling nr. 8003-40-84-i-04
Klinik Anæstesi
Regionshospital Nordjylland
Bispensgade 37
9800 Hjørring       
 
1-årig stilling som introduktionsreservelæge ønskes besat pr. 1 august 2018 eller efter aftale.
 
Introduktionsperioden er på 7 uger, hvor vi vil accelerere dine anæstesiologiske kompetencer. Man går først i vagt efter de syv ugers introduktion.
 
Som reservelæge deltager du, under tæt supervision med en speciallæge, i modtagelsen af de mest akutte patienter, herunder traumemodtagelser, akutte medicinske tilstande, akut sectio, hjertestop etc. Klinikken varetager hyppigt transporter af kritisk syge patienter til andre hospitaler, i enkelte tilfælde med helikopter til Rigshospitalet.
Der vil være mulighed for deltagelse som observatør på klinikkens akutlægebil gennem hele ansættelsen.
 
Der er en etableret oplæring i brug af ultralyd på både intensiv- og operations-patienter, samt anlæggelse af epidural kateter, CVK, ultralydsvejledte nerveblokader.
US-ABCD nerveblokadekursus tilbydes.
Arbejdet er ligeligt fordelt på både intensiv og operationsgangen i dagtid og i vagt. Endvidere er der mulighed for at deltage i regionens katastrofekurser og ALS-kursus.
 
Klinik Anæstesi prioriterer uddannelse højt, og evalueres meget positivt af såvel uddannelsessøgende som inspektorer. Hvis man har tid og lyst kan man opstarte forskningsprojekter, samt få forskningsvejledning fra afdelingen og sygehusets veletablerede forskningsenhed. Man bliver klædt godt på, så man eventuelt kan søge et hoveduddannelseforløb.  
 
Klinikken servicerer både kirurgisk, ortopædkirurgisk, gynækologisk-obstetrisk, medicinsk og pædiatrisk afdeling, hvorfor man gennem ansættelsen vil få erfaring med mange forskellige patientkategorier.
 
Klinikken varetager anæstesi- og intensiv terapi i Vendsyssel med et akut optageområde sv.t. 210.000 indbyggere. Klinikken har 14.000 anæstesier årligt og en intensivafdeling med 7 senge.
Klinikken er normeret med 8 introduktionslægestillinger, 4 læger ansat i 4. år af hoveduddannelsen, 1 afdelingslæge og 15 overlæger.
 
Hovedarbejdssted vil være på Hjørring Sygehus. Dagtjeneste i Frederikshavn vil kunne forekomme.
 
Der planlægges med 8-skiftet vagttjeneste med vagt fra vagtværelse.
Klinikkens speciallæger er i døgndækket tilstedeværelsesvagt.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
 
Klinikchef
Per Henrik Lambert
97 641 103 / 20440828
 p.lambert@rn.dk
 
Ansøgning til:
Klinikchef
Per Henrik Lambert
Klinik Anæstesi
Regions Hospital Nordjylland
Bispensgade 37
9800 Hjørring       
Kan fremsendes på E-mail til p.lambert@rn.dk
 
Ansøgningsfrist: senest 1. maj 2018