Jobbet "Brænder du for ledelse?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Vil du være leder for en fagligt velfunderet gruppe? 
Vil du være en del af en velfungerende afdelingssygeplejerskegruppe? 
Så er det dig vi mangler !
 
Psykiatrisk Center København søger en afdelingssygeplejerske på ældrepsykiatrisk afsnit 6402 på Rigshospitalet 
  
Stillingen ønskes besat af en sygeplejerske med gode ledelseskvalifikationer og gerne erfaring i psykiatri. Vi søger en afdelingssygeplejerske, som har evne og lyst til at være en central drivkraft i den fortsatte udvikling af en afdeling med kompetente og dedikerede medarbejdere. 
 
Du har evner for strategisk og faglig ledelse. Du vil sammen med den afsnitsledende overlægen have ansvaret for den daglige drift og udvikling af afsnittet, samt ansvar for afsnittets økonomi. Herunder falder en optimal udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer og udvikling og kompetencevedligeholdelse af hele afsnittets personalegruppe i samarbejde med den kliniske sygeplejespecialist. Du forventes løbende at supervisere plejepersonalet. Der er gode muligheder for at bruge dine øvrige kompetencer, da vi arbejder på tværs af afsnittene. Ligeledes arbejdes der målrettet med at videreuddanne ledere i Region Hovedstadens Psykiatri. 
 
Afsnit 6402 er et intensivt afsnit med plads til 14 patienter. Sygeplejen og behandlingen foregår i foregår i krydsfeltet mellem kompleks psykiatri, somatik og sociale problemstillinger. Personalet arbejder målrettet og systematisk med hele tiden at sikre høj faglig kvalitet i de intensive patientforløb, der i gennemsnit strækker sig over 30 dage. Der er tæt samarbejde med ergo- og fysioterapeut, socialrådgiver, ambulant psykiatri og social- og sundhedsforvaltning i både Københavns og Frederiksberg Kommune. Afsnittet har i år specielt meget fokus på faldforebyggelse, mindre anvendelse af tvang, og forebyggelse af infektioner. Vi står overfor en flytning i slutningen af 2018/starten af 2019 og igen når byggeriet på Bispebjerg står klar. 
 
Vi ønsker en leder, der 
 • Har lyst til at lede i et miljø præget af forandringer og mangeartede krav 
 • Har forudsigelighed i sin ledelse 
 • Har lyst og evne til stadig at optimere patientforløbene 
 • Er synlig og anerkendende i sin ledelsesstil 
 • Er løsningsorienteret og god til at kommunikere 
 • Vil arbejde aktivt og engageret for et godt arbejdsmiljø 
 • Har stor ansvarlighed og ordenssans 
 • Gerne har erfaring med LEAN og forbedringsarbejde 
 
Vi tilbyder dig  
 • Et afsnit med kompetente, veluddannede og kreative medarbejder, der drives af lyst til udvikling 
 • En spændende hverdag med mange udfordringer 
 • Tæt samarbejde med den kliniske sygeplejespecialist i afsnittet 
 • Mange uddannelsessøgende på forskellige niveauer 
 • En afdelingssygeplejerskegruppe, hvor der er højt til loftet og hvor diskussioner til stadighed er udviklende for hver enkelt afdelingssygeplejerskes ledelsesstil  
 • Ledersupervision  
 • Stor indflydelse på ledelsesopgaven 
 • Et afsnit hvor fagligheden er høj og patienten altid er i fokus  
 
Ansøgningsfristen er mandag den 19. marts 2018 klokken 12.00.  
Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 23. marts 2018.  
 
For yderligere information kan du kontakte udviklingschef Pia Døssing på tlf. nr.: 27 90 86 62 
  
Fakta om Psykiatrisk Center København 
Psykiatrisk Center København (PCK) er Danmarks største psykiatriske afdeling. Centeret undersøger og behandler voksne psykiatriske patienter inden for de almenpsykiatriske områder og dækker store dele af København fra Nordvest til Christianshavn, og fra Østerbro til København C, samt Brønshøj-Husum, Bispebjerg, Nørrebro, Frederiksberg og Vanløse. Det svarer til et område med ca. 436.000 borgere.  
PCK er organisatorisk placeret i Region Hovedstadens Psykiatri, og geografisk placeret på Bispebjerg, Gentofte og Frederiksberg hospitaler samt Rigshospitalet, med sengeafsnit – og har endvidere ambulante enheder andre steder i optageområdet.  
PCK har ca. 1.236 ansatte, 254 senge, ca. 190.794 ambulante besøg og 7,800 skadestuebesøg årligt. Yderligere information kan findes på http://www.psykiatri-kobenhavn.dk