Jobbet "1. reservelæge til Hud- og allergiafdeling, Herlev og Gentofte Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup

Dit næste skridt
To 5-årige stillinger som 1. reservelæge ved den dermato-venerologiske funktion er ledig til 
ansættelse pr. 1. juni 2018 eller efter aftale. 
 
Vi er 
• Afdelingen består af funktionsafsnit for henholdsvis dermato-venerologi og allergologi 
• Den dermato-venerologiske funktion har regionsfunktion indenfor alle områder af specialet. Funktionen råder over et stort ambulatorium med ca. 39.000 konsultationer om året med alle former for lysbehandling, et stort allergilaboratorium og et behandlingsafsnit med CO2-laser og farvestoflaser
• Afdelingen råder over 3 dermatologiske senge 
• Den dermato-venerologiske funktion har 7 overlægestillinger, 2 afdelingslæger og 10 klassificerede yngre lægestillinger
• Funktionen har en omfattende universitetsfunktion med prægraduat undervisning og p.t. 14 ph.d.-studerende. Der er til den dermatologiske funktion knyttet 2 professorater samt 6 kliniske lektorater. Der er tilknyttet forskningscentret Nationalt Videncenter for Allergi
• Afsnittet har desuden en stor enhed for klinisk lægemiddelforskning
• Afdelingen lægger meget vægt på samarbejde med speciallægepraksis og almenpraksis og afholder 4 møder årligt med speciallægerne
 
Vi forventer, at du 
• Er uddannet speciallæge i dermato-venerologi 
• Er aktiv i afdelingens udviklingsarbejde 
• Er med til at sikre afdelingens forskning, udvikling og præ-/post-graduate undervisning på internationalt niveau 
• Sikrer høj kvalitet i patientforløbene i samarbejde med andre personalegrupper 
• Har gode kvalifikationer indenfor kommunikation og evne til at samarbejde både tværfagligt og med samarbejdende afdelinger 
 
Den ene stilling er fuldtid i Klinik for Hudsygdomme, og den anden stilling er med 2 ugentlige dage i enheden for klinisk afprøvning og 3 dage i Klinik for Hudsygdomme. Specialområder, hvor 1. reservelægerne forventes at få specialfunktioner er bindevævssygdomme, hudkræft og laserbehandling. 
 
Ansættelsesvilkår 
Stillingerne er 5-årige fuldtidsstillinger og er til ansættelse pr. 1. juni 2018. 
Ansættelse vil ske i henhold til overenskomst for 1. reservelæger indgået mellem Regionernes Lønnings og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger. 
Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst. 
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: 
Ledende overlæge Claus Zachariae på tlf.: 38 67 32 03 eller professor Lone Skov på tlf. 38673204. 
Eller du kan læse mere om afdelingen på: www.gentoftehospital.dk
 
Ansøgningsfrist 
Send ansøgning og cv via nedenstående link senest: 
Tirsdag den 3. april 2018 kl. 12.00.