Jobbet "Sygeplejerske til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit O2, OUH" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Har du lyst til at tilegne dig bredde- og dybdekompetencer inden for det ortopædkirurgiske speciale, udvikle din sygepleje i et fantastisk arbejdsfællesskab og i tæt samarbejde med både den yngre og ældre patientgruppe – så er det DIG vi leder efter. 
 
Lidt om afdelingen: 
Afsnit O2 er lige nu i en spændende forandringsproces, som du skal være med til at præge med din energi, dynamik, positivitet og dit gå på mod. Vi forandrer de fysiske rammer dette forår og bevæger os fra et ortopædkirurgisk sengeafsnit, der modtager traumepatienter (herunder multitraumepatienter), patienter med håndskader, patienter med hoftefrakturer - til også at modtage patienter med skulder/albueskader samt patienter med fod/ankelskader. Samtidig åbner vi en ny modtageafdeling, der primært skal tage i mod patienten præoperativt og klargøre til forestående operation.  
Vi er en travl afdeling med et højt patient flow, men vi kan faktisk godt li’ at have mange bolde i luften. Vi arbejder på, at tildelt patientpleje bliver en integreret del af vores helhedsorienterede tilgang til patienten med skarpt fokus på rette kompetencer til rette patient. Patienten og de pårørende inddrages i høj grad som en væsentlig ressource og samarbejdspartner for at understøtte ”Den gode udskrivelse”. Vi arbejder med forløbskoordinatorfunktion som et værdiskabende supplement til indlæggelsesforløbet, hvor koordinationen mellem patient, pårørende, primær sektor og O2 foregår i et tæt samarbejde.  
 
Gensidige forventninger til samarbejdet: 
Vi hylder mangfoldighed, tror på styrken i forskellighed og tør sætte os selv i spil i et dynamisk arbejdsfællesskab. Vi forventer af hinanden i arbejdsfællesskabet, at vi er oprigtige, ærlige og udstråler et professionelt sigte på pleje og behandling. Vi tilstræber hver dag at yde sygepleje af høj faglig kvalitet, individuelt tilpasset med patienten først. Det stiller krav om en daglig fælles indsats og gensidighed i det tætte tværfaglige samarbejde med læger og andre relevante samarbejdspartnere. Afdelingens trivsel er betinget af smil, glæde, kreativitet, fleksibilitet, overblik og is i maven og vi ser egenskaberne som vigtige i en hverdag præget af varierende tyngde og kompleksitet i sygeplejen. 
 
Er du ny sygeplejerske i ortopædien bliver du løbende kompetencemæssigt klædt på, men du må forvente at bruge tid hjemme på at tilegne dig et solidt teoretisk ortopædkirurgisk fundament. 
Vi tilbyder alle ny ansatte vores mentorordning, hvor du de første måneder vil være tilknyttet mentor og en kontaktperson. 
Vi arbejder med ”Min Tid”, som betyder, at du selv er med til at tilrettelægge din arbejdsplan. 
Vi er en arbejdsmiljøbevidst afdeling og tilstræber vagter dag/aften eller dag/nat samt weekendarbejde hver 3. weekend. 
 
Yderligere information: 
Besøg afdelingens hjemmeside, hvor du kan få flere oplysninger om os og vores hverdag: www.ouh.dk/afdo.dk 
Har vi vakt din nysgerrighed, kan du se dig selv være en del af et fordomsfrit arbejdsfællesskab og får du lyst til at vide mere?  
Du er altid velkommen til at kontakte: 
Konstitueret afdelingssygeplejerske Jesper Krog på telefon nr.: 2916 0770. 
 
Ansøgningsfrist: 23/3-2018 kl. 12.00. 
Samtaler forventes afholdt den 26 – 28/3-2018. 
 
Søg stillingen elektronisk ved at klikke på "Søg stilling". 
 
Vi er spændte og glæder os til at høre fra dig. 
…………….. 
Her får du nogle tips som kan hjælpe dig med ansøgningen 
Læs mere her job.regionsyddanmark.dk