Jobbet "lægesekretær for Afdelingsledelsen" er udløbet

Region Midtjylland

Medicinsk afdeling sekretariat

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Vi søger en ny lægesekretær for Afdelingsledelsen, Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Horsens.

Vi søger en uddannet lægesekretær (krav), initiativrig og selvstændig lægesekretær, der har lyst til at arbejde i en afdeling, der er i rivende udvikling.

Er du struktureret og god til at organisere og koordinere mange opgaver samtidig, er det lige dig, vi har brug for.

I Ledelsessekretariatet samarbejder du med to lægesekretærer.
Stillingen er på 34-37 timer ugentligt.

Arbejdsopgaverne vil blandt andet være:
 • Administrere afdelingsledelsens aftaler, kalender og mails.
 • Koordinering af møder.
 • Udarbejdelse af præsentationer, sagsfremstillinger - primært i Powerpoint ifm mødeaktiviteter og opfølgning heraf.
 • Selvstændig håndtering af henvendelser til afdelingsledelsen
 • Diverse korrespondancer - breve, mødeindkaldelser, dagsordener mm. samt distribution heraf.
 • Tovholder ifm. arrangementer (mødeaktiviteter, receptioner, jubilæer etc.).
 • Referent ved udvalgte møder, herunder LMU
 • Opgaver inden for EPJ og speech max.
Foruden support til Afdelingsledelsen varetager du andre sekretariatsmæssige opgaver i samarbejde med de to kolleger i sekretariatet.

Vi forventer:
 • At du er uddannet lægesekretær
 • At du anvender Officepakken på højt niveau i forhold til at administrere afdelingsledelsens kalender og mails.
 • Evnen til at arbejde selvstændigt.
 • Gode evner i forbindelse med udarbejdelse af præsentationsmateriale (Powerpoint m.m.)
 • Gode kommunikative evner.
 • Gode samarbejdsrelationer, ansvarlighed og loyalitet.
 • Du ser muligheder, kan inspirere og udvikle
 • Fleksibilitet og stabil fremmødeprofil
 • Godt humør.
 • Erfaring i EPJ.
Vi tilbyder:
 • En selvstændig og varieret stilling.
 • Medansvar for de daglige opgaver.
 • En spændende afdeling i udvikling, hvor vi vægter et godt arbejdsmiljø og samarbejde.
 • En travl hverdag, hvor vi hjælper hinanden og har en god og ordentlig dialog om opgaverne.
 • 43 kompetente lægesekretærkolleger, fordelt i Ledelsessekretariatet, klinikker og sengeafsnit.
Medicinsk afdeling har følgende interne medicinske specialer: diabetes og hormonforstyrrelser, lungesygdomme, gigtsygdomme, intern medicin, mave- og tarmsygdomme, hjertesygdomme, ældresygdomme, apopleksi og dialyse.

Du er velkommen
til at kontakte ledende lægesekretær Judith Prang på 5122 4497 (mobil) eller oversygeplejerske Hanne Gyldenløve på 7842 6653
Du er også velkommen til at kigge på vores hjemmeside.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. 
Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Ansøgningen stiles til ledende lægesekretær Judith Prang, Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Horsens.

Ansøgningsfrist: onsdag den 21. marts.
Samtaler: onsdag den 4. april 2018

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale