Jobbet "Introduktionsreservelæge til Røntgen & Skanning Viborg, Hospitalsenhed Midt" er udløbet

Region Midtjylland

Røntgen og Skanning

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
En stilling som introduktionsreservelæge, stillingsnummer 6630-02-66-i-03, ved Hospitalsenhed Midt, Røntgen & Skanning, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. april 2018 eller efter aftale. For stillingen gælder, at det er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge og der er et formaliseret uddannelsesprogram.
 
Om stillingen
Stillingen indeholder godkendt uddannelsesprogram, som kan ses på Videreuddannelsen-nord’s hjemmeside her: http://www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse
 
Vagtarbejde er en værdifuld del af speciallægeuddannelsen, så efter en oplæringsperiode indgår intro-læger i forvagten, der aktuelt er tilrettelagt som 7-skiftet tilstedeværelsesvagt med 5 hverdagsvagter(15-08), to weekendvagter (08-08) og en friuge pr. 7 uger. Du vil altid have en speciallæge (overlæge eller erfaren afdelingslæge) i bagvagt.
 
Udover at der selvfølgelig stilles et vagtværelse til rådighed, kan hospitalet ofte tilbyde en bolig på overenskomstmæssige vilkår, hvis du har brug for det.
 
Om afdelingen
Røntgen & Skanning betjener det akutmodtagende regionshospital i Region Midtjylland, der har flest specialer under samme tag, og vi foretager også undersøgelser for almen praksis. Du får derfor de bedste muligheder for en solid grunduddannelse med røntgen, gennemlysning, UL-, CT- og MR-skanning samt både klinisk mammografi og en brystkræftscreeningsklinik.
 
Håndværksmæssigt får du som minimum lært de invasive grundprocedurer (UL-vejledt dræn, rtg-vejledt drænskift), og hvis det er din interesse også mere krævende invasive procedurer (suprapubisk kateter, nefrostomi m.fl.).
 
I Røntgen & Skanning har vi et godt og frugtbart samarbejde både internt i afdelingen og med de henvisende afdelinger. Regionshospitalet Viborg har desuden et videnskabeligt fagbibliotek, en forskningsansvarlig overlæge og Journal Club, så mulighederne for såvel mono- som tværfaglig forskning er gode.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.
 
De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Røntgen & Skanning
 
Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Jette Madsen, tlf. 7844 3122, uddannelseskoordinerende yngre læge Louise Sigvardt  tlf. 2815 7116, eller ledende overlæge Geert Willander på tlf. 7844 3001 (AL's sekretær), ligesom du er velkommen til at komme på besøg i afdelingen inden ansøgningsfristens udløb.
 
Desuden henvises til det regionale råds hjemmeside www.videreuddannelsen-nord.dk.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring, skal være os i hænde senest søndag d. 25. marts 2018.
 
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 13
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.