Jobbet "To faste stillinger som ergoterapeut til Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Vi søger to erfarne ergoterapeuter fra d. 01.05 2018, på henholdsvis 37 og 36 timer.  
 
Den ene stilling ønskes besat af en ergoterapeut med neurologisk erfaring, projekt og udviklings kompetencer - som udover det kliniske arbejde kan understøtte og varetage projekt og udviklingsarbejde inden for det ergoterapeutiske område.  
Gerne med videreuddannelse på master/kandidat niveau.  
Klinikken gennemfører i øjeblikket forskning indenfor dysfagi området, men der ønskes på sigt at iværksættes udviklings projekter indenfor det ergoterapeutiske aktivitetsområde.  
Klinikken har egen tværfaglig forskningsenhed hvor der i 2018 vil blive tilknyttet en forsker indenfor træningsområdet.  
 
Den anden stilling ønskes besat af en ergoterapeut med erfaring indenfor det neurologiske område.  
 
Klinikken modtager patienter fra hele Østdanmark, Grønland og Færøerne med svær traumatisk hjerneskade.  
Vi er en selvstændig klinik med 22 højt specialiserede sengepladser, heraf 4 børnesenge.  
Klinikken hører til Rigshospitalet som udefunktion, men er indtil 2021 fysisk placeret på Hvidovre Hospital. Klinikledelsen består af ledende terapeut og klinikchef.  
 
Som specialeafdeling er vi kendetegnet ved at være en klinik i stærk udvikling, og vi har ambitiøse mål om et højt fagligt niveau.  
Vi arbejder helhedsorienteret med intensiv rehabilitering og vi arbejder i teams efter principperne om interprofessionelt samarbejde og læring.  
 
Rehabiliteringen foregår med udgangspunkt i A, B, C koncepterne, og der arbejdes løbende med implementering af den nyeste udvikling indenfor koncepterne samt nyeste evidens indenfor neurorehablitering.  
Til klinikken er der desuden tilknyttet et tværfagligt neurorehabiliterings ambulatorium.  
 
Ergoterapeutgruppen består af en afdelingsergoterapeut, en udviklingsergoterapeut og 16 ergoterapeuter.  
Som ergoterapeuter tager vi udgangspunkt i den Canadiske referenceramme.  
Den ergoterapeutiske genoptræning består af vurdering og træning af de for patienten betydningsfulde og nødvendige aktiviteter. Dette indebærer bl.a. behandling af synke- og spisefunktion, muliggørelse af dagligdags aktiviteter ved træning af kognitive, motoriske funktioner og træning i grupper  
 
Løn - og ansættelsesvilkår: efter gældende overenskomst.  
Ansøgningsfrist 03.04.18 inden kl. 12.00  
Ansættelsessamtaler: 11.04.18  
Yderligere oplysninger hos: Afd. Ergoterapeut Marianne Falkengaard , telefon: 38 62 36 11  
 
Ansøgning vedlagt CV og eksamensbevis sendes til link i stillingsopslag,