Jobbet "Unik situation med mulighed for ansættelse af en gruppe sygeplejersker til Opsøgende Psykiatrisk Team Vesterbro, Psykiatrisk Center Amager" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Gammel Kongevej 33, 1610 København

Dit næste skridt
I vores opsøgende psykiatrisk team for borgere i Kbh. V og Kbh. SV, har flere af teamets 4 sygeple-jersker søgt nye udfordringer samtidigt, og vi står derfor i en unik situation, hvor vi skal lave et mindre generationsskifte for sygeplejerskegruppen i teamet.  
Har du, og evt. din kollega, et ønske om at arbejde ambulant, og har lyst til at være med i denne proces, så er her en sjælden mulighed.
 
Arbejdet i opsøgende psykiatrisk team er et spændende og meningsfuldt arbejde, hvor man dels arbejder selvstændigt indenfor egen faglighed, og dels arbejder teambaseret med repræsentation af flere forskellige fagpersoner og træffer fælles beslutninger. 
OP-teamet består af 8 medarbejdere, som udgør en tværfaglig gruppe med følgende faggrupper: 1 læge, 1 ergoterapeut, 1 psykolog, 1 socialrådgiver og 4 sygeplejersker.  
 
Den faglige ledelse og daglige koordinering varetages af teamkoordinator i samarbejde med overlæge. Personaleledelsen i teamet varetages af en funktionsleder for den samlede ambulante psykiatri Vesterbro/SV, der foruden OP-teamet består af et DPC team.  
Teamets kontaktpersoner arbejder selvstændigt og opsøgende i patienternes lokalmiljø. 
Teamet varetager behandlingen for ca. 90 patienter, med komplekse problemstillinger der har behov for en tværfaglig behandlingsindsats. Målgruppen er voksne over 18 år, med lidelser indenfor skizo-freni og psykoser, dobbeltdiagnoser og andre diagnosegrupper med lavt funktionsniveau. 
 
Teamet samarbejder med centrets døgnafsnit på Digevej og har derudover en bred vifte af samarbejdspartnere som fx socialcentre, jobcentre, andre behandlingstilbud, væresteder mm. 
 
Arbejdsopgaverne vil blandt andet bestå af: 
 •  Kontaktpersonsfunktion 
 •  Samtaler, netværksmøder og kontakt til samarbejdspartnere      
 •  Opsøgende indsats hos patienter visiteret til os, oftest hjemmebesøg 
 •  Medicinadministration 
 •  Dokumentation i journalen/sundhedsplatformen herunder udarbejdelse af behandlingsplaner  
 •  Undervisningsopgaver i forhold til patienter, pårørende og studerende 
Teamet søger en sygeplejerske som:
 
 •  Har autorisation som sygeplejerske 
 •  Har erfaring indenfor det psykiatriske speciale, gerne fra ambulant/og eller intensiv funktion  
 •  Har erfaring med brug af kognitive metoder i arbejdet, evt. i behandling af misbrug 
 •  Kan kombinere selvstændigt arbejde med fleksibelt teamarbejde 
 •  Kan arbejde systematisk og professionelt med faglige metoder  
 •  Kan arbejde med løbende forbedringer af egen og teamets arbejdsgang og kultur til gavn for patienterne 
 •  Kan bidrage til såvel et godt arbejdsmiljø som et positivt miljø blandt patienterne 
 •  Kan bevare overblik og engagement – også i pressede og akutte situationer 
 •  Gerne har specialuddannelse i psykiatri 
Vi kan tilbyde dig:
 
 •  Mulighed for deltagelse i 1 årig kognitivt uddannelses forløb på PCA 
 •  Deltagelse i udviklingen af patientforløb, teamets arbejde og faglige udvikling   
 •  Indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen med varierende arbejdsopgaver 
 •  Supervision på teamniveau hver måned  
 •  Tværfaglig undervisning hver uge  
 •  Et team med fokus på faglighed, tværfagligt- og kollegialt samarbejde 
 •  Et center, der arbejder systematisk og målrettet med driftsmålsstyring og forbedringsledelse 
 •  Kontaktflader til interne og eksterne samarbejdspartnere 
Om Psykiatrisk Center Amager: 
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centret har ca. 500 årsværk. 
Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centret har 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse. 
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej, i Psykoterapeutisk ambulatorium og Ældrepsykiatrisk ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS ambulatorium og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.  
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hovedud-dannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. 
Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet. 
 
Du kan læse mere om centret her
 
 
Løn- og ansættelsesforhold: 
Stillingerne er på 32-37 timer pr. uge med tiltrædelse snarest muligt.  
Du vil blive ansat efter gældende overenskomst indgået mellem forhandlingsberettigede organisati-on og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. For yderligere oplysninger herom, kontakt gerne din TR. Yvonne.Broen@regionh.dk 
 
Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her 
 
Ansøgningsprocedure: 
Ansøgningen skal indeholde CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansæt-telser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder. 
Der indhentes altid, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.  
 
Ansøgningsfrist: Mandag den 19. marts 2018 kl. 12.00 
Ansættelsessamtaler: forventes afholdt i uge 12. 
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 
Teamkoordinator: Claus Aaen 
Telefon: 51308378, E-mail: claus.aaen@regionh.dk 
Funktionsleder Pia Kjær:  
Telefon: 3864 5993, Mobiltelefon: 21181801, E-mail: pia.majbrit.kjaer@regionh.dk 
 
Interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.