Jobbet "Afdelingssygeplejerske til børnepsykiatrisk ambulatorium for småbørn." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Jobbet
 
Ambulatoriet for småbørn udreder og behandler børn i alderen 3-7 år, der er henvist for psykisk sygdom eller psykisk udviklingsforstyrrelse af et omfang, der kræver udredning og behandling i hospitalsregi.  
Afsnittet er i sin arbejdsform recoveryorienteret og har et tæt samarbejde medpatienternes forældre.  
Faglig udvikling og effektiv arbejdstilrettelæggelse prioriteres højt.   
 
Medarbejderstaben består af speciallæger, sygeplejersker, læger under uddannelse, specialpsykolog, psykologer, socialrådgiver og lægesekretærer.  
 
Vi tilbyder  
 
Vi tilbyder en spændende stilling på et center præget af faglig stolthed, engagement og effektiv arbejdstilrettelæggelse. Centrets medarbejdere og ledere arbejder på at udvikle en fælles forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier.  
 
I ambulatoriet arbejdes der på  
  • den faglige udvikling af indsatsen overfor målgruppen  
  • et højt fagligt niveau  
  • et dynamisk og tværfagligt baseret afsnit med dedikerede medarbejdere og et samarbejde baseret på gensidig respekt og tillid  
  • opfyldelse af udrednings- og behandlingsretten  
  • optimering og effektivisering af arbejdsgange   
Vi ønsker en sygeplejerske  
  • med stor børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring  
  • med lederuddannelse/ erfaring med ledelse  
  • som har en visionær og udviklingsorienteret tilgang til ledelse  
  • med gode samarbejdsevner og anerkendende ledelsesstil.  
  • som har erfaring med forbedringsarbejde   
Ansættelsesvilkår  
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  
 
Stillingen ønskes besat 1. juni 2018  eller efter aftale.
 
I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.  
 
Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.   
 
Ansøgningsprocedure
 
Ansøgning med CV, eventuelle bilag, autorisation m.m. sendes elektronisk. Følg nedenstående link.  
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte udviklingschef Henrik Ingemann Andersen tlf. 2441 1850.
 
Ansøgningsfrist torsdag den 22. marts 2018 kl. 10.00.  
Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 23. marts kl. 11.00 til 13.00.  
 
Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden har 650 ansatte og består af 2 afdelinger: Afdeling for Ambulante tilbud og Afdeling for Døgntilbud.   
Centret varetager hovedfunktion og alle specialiserede funktioner i børne- og ungdomspsykiatri. Der lægges vægt på forskning og kvalitetsudvikling.   
 
Arbejdsgiver:
Region Hovedstadens Psykiatri
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Afdeling Ambulant  
Bispebjerg Bakke 30  
2400 København NV  
Telefon: 38 64 10 00  
Web-adresse: www.psykiatri-regionh.dk