Jobbet "Overlæge til sengeafsnit, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg N

Dit næste skridt

Psykiatrisk Afdeling Esbjerg søger en overlæge snarest muligt eller efter aftale.

Vi søger en kollega, som gerne vil være med til fortsat at udvikle integrerede afsnit og videreudvikle metoder til nedbringelse af tvang, også i forhold til dobbeltindlagte patienter på Sydvestjysk Sygehus. Det forventes, at overlægen som udgangspunkt arbejder klinisk og indgår i bagvagtslaget og er en del af afsnitsledelsen og bidrager til uddannelsen af yngre læger og medicinstuderende.  

Vi er en velfungerende voksenpsykiatri med fem integrerede sengeafsnit og en psykiatrisk akutmodtagelse i Esbjerg. Vi har lokalpsykiatrier i henholdsvis Esbjerg, Varde og Brørup. Lokalpsykiatri Esbjerg huser specialteam for Affektive Lidelser, specialteam for Skizofreni - tidlig intervention - Team for Selvmordsforebyggelse og team for Geronto-/Neuropsykiatriske lidelser. Lokalpsykiatri Brørup huser Team for Oligofrenilidelser.

Afdelingen har regionsfunktion aktuelt for psykoser og affektive lidelser. Dette i et samarbejde med Odense Universitetsfunktion, Psykiatrisk Afdeling Odense.

Psykiatrisk Afdeling Esbjerg har årligt ca. 1.900 indlæggelser og samlet ca. 54.000 ambulante besøg. Vi har et optageområde på ca. 250.000 borgere fra Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Billund kommuner.

Psykiatrisk afdeling Esbjerg er en del af psykiatrien i Region Syddanmark og er en af seks hovedfunktioner i regionen.

Vi har i alt 41 lægestillinger, hvoraf 21 er overlæger og 20 er yngre læger.

Afdelingen varetager uddannelse af speciallæger i psykiatri med læger i I-stillinger og U-stillinger, læger under uddannelse i neurologi og almen medicin. Derudover har vi læger i basisuddannelse og medicinstuderende fra SDU.

Vi vil sikre din faglige introduktion og videreudvikling inden for området. Har du derfor interesse i at prøve kræfter med og udvikle dette faglige område, hører vi gerne fra dig.

Det forventes, at overlægen bidrager og som rollemodel medvirker til såvel den daglige som den mere formaliserede undervisning af yngre læger og tværfagligt personale.

Som overlæge får du i høj grad lejlighed til at bidrage til et udfordrende, inspirerende og dynamisk fagligt miljø, hvor fokus er kerneopgaven og inddragelse af patient og pårørende og fortsat nedbringelse af tvang.

Løn og ansættelse i forhold til gældende aftaler.

Yderligere information

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Agnete Larsen på tlf. 9944 6621 eller mail Agnete.Larsen@rsyd.dk

Ansøgningsfrist

Fredag den 23. marts 2018 kl. 08.00.
Der forventes afholdt ansættelsessamtaler snarest herefter.

Søg stillingen på linket herunder.