Jobbet "Overlæge til Lokalpsykiatri Varde, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Ringkøbingvej 34, 6800 Varde

Dit næste skridt
Lokalpsykiatri Varde søger en fuldtids overlæge til funktion i almendelen af lokalpsykiatriens behandlingsopgaver. Stillingen er med eller, efter aftale, uden bagvagt. Stillingen er til besættelse snarest eller efter aftale.
 
Vi søger en kollega, som gerne vil være med til at videreudvikle Lokalpsykiatri Varde sammen med den faglige behandlingsansvarlige overlæge og funktionsleder.
 
Lokalpsykiatri Varde  har medarbejdere fordelt på faggrupperne læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere, ergoterapeuter og lægesekretærer. 
Der er ansat en funktionsleder, som varetager ledelsen af personalet fraset læge-/psykologgruppen som ledes af afdelingsledelsen samt lægesekretærerne, som ledes af sekretariatslederen. 
 
Lokalpsykiatri Varde varetager udredning og behandling af patienter med almene psykiatriske problemstillinger i samarbejde med specialiserede teams og sengeafsnit beliggende i Esbjerg.  Almendelen er opdelt personalemæssigt i et opsøgende psykoseteam og almen team, med tæt daglig samarbejde om opgaver. 
 
Lokalpsykiatri Varde dækker optageområdet svarende til Varde Kommune og har med denne et tæt samarbejde.  
 
Psykiatrisk Afdeling Esbjerg er en velfungerende afdeling med en Psykiatrisk akutmodtagelse og fem integrerede sengeafsnit i Esbjerg, hvor det ene afsnit overvejende betjener Lokalpsykiatri Vardes patienter. Der er lokalpsykiatrier i Esbjerg, Brørup og Varde. Lokalpsykiatri Esbjerg huser også Specialteam for Affektive Lidelser, OPUS for patienter med nydiagnosticeret skizofreni, Team for Selvmordsforebyggelse og Geronto-/Neuropsykiatrisk Team. Specialteam for Oligfrenipsykiatri huses i Lokalpsykiatri Brørup. Specialteamene dækker hele afdelingens optageområde. 
 
Psykiatrisk afdeling Esbjerg har regionsfunktion inden for områderne psykose og affektive lidelser. 
Vi har årligt ca. 1.900 indlæggelser og samlet knap 54.000 ambulante besøg. Vi har et optageområde på ca. 250.000 borgere fra Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Billund kommuner. 
 
Psykiatrisk Afdeling Esbjerg er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark og er en af fire hovedfunktioner i regionen. 
Vi har i alt 41 lægestillinger, hvoraf 21 er overlæger og 20 er yngre læger. 
Afdelingen varetager uddannelse af speciallæger i psykiatri med læger i I‐stillinger og U‐stillinger, læger under uddannelse i neurologi og almen medicin. Derudover har vi læger i basisuddannelse. 
Vi vil sikre din faglige introduktion og videreudvikling inden for området. Har du derfor interesse i at prøve kræfter med at videreudvikle dette faglige område, hører vi gerne fra dig. 
 
Det forventes, at overlægen planlægger, tilsikrer og som rollemodel bidrager til såvel den daglige som den mere formaliserede undervisning af yngre kollegaer og tværfagligt personale. Det er en fordel, hvis du har undervisningserfaring. 
Som overlæge får du i høj grad lejlighed til at bidrage til udviklingen i et inspirerende dynamisk fagligt miljø med højt kvalificerede tværfaglige kollegaer.  
 
Løn og ansættelse i forhold til aftalen mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner. 
 
Yderligere information 
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Agnete Larsen på telefon 99 44 66 21 eller på mail: Agnete.Larsen@rsyd.dk
 
Ansøgningsfrist 
Fredag den 23. marts 2018 kl. 08.00.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest derefter.
 
Søg stillingen på linket herunder.