Jobbet "2 introduktionsstillinger v. H. C. Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 60, 1. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt
H. C. Andersen Børnehospital har 2 introduktionsstillinger ledig til besættelse pr. 1. maj 2018. 
 
Vi søger 
To engagerede og glade reservelæger, som brænder for at blive pædiater. Til gengæld tilbyder vi masser af arbejde, et godt læringsmiljø og fuld back-up fra erfarne kolleger døgnet rundt. 
 
Er det svært at blive pædiater? 
Ikke alle egner sig til at være pædiater. Men hvis pædiatri lige er dig, så skal du nok blive speciallæge – uanset 6 års regel. Vi uddanner dig og har fokus på karrierevejledning, så du bliver velkvalificeret til at søge en U-stilling. 
 
Lidt om H.C. Andersen Børnehospital 
Vi er en af 4 børneafdelinger i Region Syddanmark og regionens universitetsafdeling indenfor pædiatri. Vi dækker det pædiatriske speciale bredt og har i alt ca. 6.000 indlæggelser årligt. Derudover har vi regionsfunktion og højt specialiseret funktion indenfor alle pædiatriske subspecialer. 
 
Ambulatoriet er opdelt i specialambulatorier og har i alt ca. 30.000 besøg årligt. Vi prioriterer teamarbejde indenfor de enkelte subspecialer, og at yngre læger tilknyttes de forskellige fagteams, ligesom vi prioriterer tværfagligt samarbejde med vores psykologer, pædagoger, skolelærere, diætister og socialrådgivere. 
 
Forskning og uddannelse 
Vi har en forskningsenhed og lægger vægt på, at forskning skal være en integreret del af arbejdet i afdelingen. Vi modtager studerende i praktik fra det Lægevidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, og vi har sygepleje-, jordemoder-, pædagog- 
og psykologstuderende samt lægesekretærelever. 
 
Lægelige bemanding 
Lige for tiden består lægegruppen af godt 30 overlæger, 12 læger i hoveduddannelse til pædiatri, 10 speciallæger under subspecialisering, 6 reservelæger i almen blok-uddannelse og 2 introlæger. 
 
Vagter 
Introduktionslægen indgår i forvagtslageret, som tilstræbes at være mindst 10-skiftet med to-holds drift med vagt på tjenestestedet. Derudover dækker forvagten i vinterperioden en weekend stuegangsfunktion. Der er bagvagt og neonatalvagt i tilstedeværelse på afdelingen. 
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. 
 
I henhold til personalepolitikken ved sygehuset er det ikke tilladt at ryge i arbejdstiden. 
 
Yderligere oplysninger fås hos ledende overlæge Marianne Skytte Jakobsen Marianne.Skytte.Jakobsen@rsyd.dk
 
Ansøgningsfrist 25. marts.