Jobbet "Anæstesisygeplejerske til Hjerte-, Lunge- Karkirurgisk Operationsafsnit" er udløbet

Region Midtjylland

Operation og Intensiv ØST

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Nu har du muligheden for at blive vores nye kollega!

Hjerte-, Lunge- Karkirurgisk Operationsafsnit, søger pr. 1.maj 2018, eller efter aftale, en anæstesisygeplejerske i en fast stilling 32 timer/uge.

Har du lyst til
 • at skulle favne bredt inden for den anæstesiologiske sygepleje?
 • at yde anæstesiologisk sygepleje til elektive og akutte patienter med både enkle og meget komplekse anæstesiologiske problemstillinger?
 • at indgå i og aktivt medvirke til at styrke et tæt og udviklingsorienteret samarbejde med dine nærmeste samarbejdspartnere?
 • aktivt og positivt at bidrage til et stærkt teamsamarbejde og en fælles kultur mellem OP- og anæstesispecialet
 • at arbejde både selvstændigt og i tæt samarbejde med vores anæstesiologer?
 • at arbejde i et højteknologisk miljø?
Vi forventer at
 • du er specialuddannet anæstesisygeplejerske, gerne med thorax-anæstesiologisk erfaring
 • du har gode samarbejdsevner, og er indstillet på at bidrage konstruktivt til samarbejdet, tvær- som monofagligt, og til at videreudvikle samarbejdet mellem anæstesi- og operationskolleger
 • du er udviklingsorienteret og reflekterende samt er indstillet på aktivt at engagere dig i udviklingen både fagligt og tværfagligt, herunder bidrage med egne erfaringer
 • du aktivt vil bidrage til den gode stemning, vi allerede har
 • du evner at prioritere dine opgaver samt skabe overblik - også i pressede situationer
 • du har lyst til at arbejde i en til tider travl, omskiftelig og uforudsigelig hverdag
 • du er åben, fleksibel og har en positiv tilgang til forandringsprocesser
 • du er opmærksom på egen adfærds betydning for et velfungerende arbejds- og læringsmiljø, og at din adfærd afspejler dette
 • du har lyst til skiftende vagter
 • du vil kunne deltage ved organtransplantationer  
Vi tilbyder
 • et bredt og meget spændende speciale i rivende udvikling
 • 66 engagerede og kompetente anæstesi- og operationskolleger
 • et individuelt tilpasset introduktions- og oplæringsprogram
 • et afvekslende job i en dynamisk hverdag med stærkt fokus på nytænkning/forbedringer herunder udvikling af vores patientforløb
 • særlige gunstige muligheder for at du kan udvikle dine anæstesiologiske kompetencer, især indenfor anæstesi til patienter med kredsløbsproblemer
 • et godt og respektfuldt mono- og tværfagligt teamsamarbejde i et positivt arbejdsmiljø
 • skiftende vagter/arbejdstider herunder døgnvagter i weekenden
 • indflydelse på din arbejdsplan – vi har ønskeplan
Hvem er vi?
Vi er et højteknologisk afsnit, hvor tværfagligt teamsamarbejde omkring operationspatienten og fokus på kvalitet / patientsikkerhed prioriteres højt. Afsnittet yder primært anæstesi til voksne, som behandles i specialerne hjerte- lunge- og karkirurgi, hvor vi for flere sygdomme har både lands– og landsdels funktion.
Vi bemander 7 operationsstuer dagligt og betjener dagligt 2 elektive stuer på Kard. La.  til invasive kardiologiske procedurer.
En del af vores elektive og akutte voksenanæstesier er kendetegnet ved, at det er patienter med livstruende lidelser (ASA 3 og 4), hvorfor disse anæstesier foregår i tæt samarbejde med en anæstesiolog.

Vi varetager ydermere eksterne aktiviteter, hvor vi leverer anæstesiologisk assistance til DC- konverteringer, CT-skanninger samt kardiologiske procedurer. Vi varetager også eksterne opgaver som PVK- og CVK-anlæggelse, interne transporter samt hjertestopassistance til hele hospitalet. Ift. børneanæstesier har vi ca. 40 kardiologiske invasive indgreb på børn/år, enkelte børn til thoraxkirurgiske indgreb, elektive og akutte børn til CT-skanning samt børn til fiberbronkoskopisk undersøgelse. Det er primært vores børneanæstesi-sygeplejegruppe, der varetager den anæstesiologiske sygepleje til denne patientgruppe.

Sygeplejen i vores afsnit har fokus både på den individuelle sygepleje – hvor vi kommer patienten i møde - og på den faglige kvalitet samt patientsikkerhed. Vi er en del af specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje på AUH.
Der er uddelt mange ansvarsområder til anæstesisygeplejersker i afsnittet. I vores vagtberedskab er vi 2 anæstesisygeplejersker og 4 OP-sygeplejersker i vagt både på hverdage og i weekender. Weekendvagterne er døgnvagter med vagt ca. hver 4 weekend. Døgnvagterne er med rådighed fra vagtværelse. Vi har 2-3 hverdags-rådighedsvagter fra vagtværelse pr. måned.

Organiseringen af alle OP-afsnit herunder dagkirurgien samt opvågningsafsnittene på AUH er under omstrukturering. 1. april 2018 vil alle OP-afsnit, dagkirurgien og opvågningsafsnittene blive samlet ledelsesmæssigt under én afdelingsledelse. Afsnittene vil være fordelt i forskellige faglige fællesskaber på AUH.
Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Operationsafsnit indgår i denne organisatoriske omstrukturering. Vi skal ikke dele fysiske lokaler med andre operations-specialer på AUH, ligesom vi skal forblive i vores nuværende fysiske rammer.

Ansøgningsfrist på stillingen er den 22. marts 2018. Vi planlægger at afholde ansættelsessamtaler mandag i uge 13. 
Løn - og ansættelsesforhold iht. overenskomsten. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest samt en tilfredsstillende autorisation.

Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Annette Johnsen på tlf. 3091 0931, mail annejohn@rm.dk.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.